Дупничанин и шефът на ВиК се карат на тема „некоректно отчитане и заплащане на водата”

Filed under: Дупница |

Стоян Спасов и Илия Илиев не могат да се разберат кой крив, кой прав за служебно начислена вода и „таксуване” на разход „общи нужди” в блоковете

Дупничанин и шефът на ВиК Илия Илиев задочно влязоха в спор на тема „некоректно отчитане на потреблението на вода и нейното заплащане”. Служителите на ВиК некоректно отчитат водомерите в блок 5 на ул. „Патриарх Евтимий”, жк „Стари жилища” в Дупница, алармира Стоян Спасов. Бившият техник в „Енергоремонт” е категоричен, че на живеещите в блока служебно се начислява вода. От името на съседите си в блока  Стоян Спасов подал жалба до управителя на водопроводното дружество Илия Илиев, както и в ДКЕВР. Проблемът обаче остава неразрешен и всяка от страните счита, че е в правото си. „След жалба до ВиК и копие до ДКЕВР управителят на ВиК Илиев ме уведоми, че след проверка на партидата ми за една година назад нямам начислена служебно вода. Това обаче не е истина, за което представям и сметки, на които е записано количеството на служебно начислена вода”, казва Стоян Спасов. На представените от него 4 копия от служебни бележки със сметките за потребено количество вода и дължимите суми е записано, че абонатът е платил общо 6 кубика повече от потребеното. На фактурата за отчетния период 30 август 2012 – 30 септември 2012 в графа „служебно” от дружеството са записали 2 кубика вода. За следващия едномесечен период в тази графа също са записани 2 кубика, а за отчетните периоди 30 май-30 юни и 30 юни-30 юли в графа „служебно” са записани по един кубик вода.

Снимки:

1. Стоян Спасов

2.Илия Илиев

Spread the love