Перничани обменят опит с баски за учене през целия живот

Filed under: Перник |

Преподаватели от испанския професионален център „Сан Себастиян” се срещнаха с областния управител инж. Иво Петров. Поводът бе реализирането на Областната стратегия за учене през целия живот и обмяна на опит и добри практики в сферата на образованието между област Перник и испанската област Баския. На срещата присъстваха директори на училища в Перник и Румяна Гьорева от Регионалния нспекторат по образованието.

Испанските педагози споделиха своя опит и подчертаха, че от възможностите на техния професионален център, който има регионални звена в различни градове, се възползват младежи над 16-годишна възраст. Те получават сертификат, който им позволява да продължат образованието си във висше учебно заведение.

Румяна Гьорева – началник-отдел в РИО на МОН – Перник, представи добрите резултати от реализирането на проект „Успех”, който цели развитие на 8 ключови компетенции на учениците, следвайки европейската референтна рамка.

Добри практики споделиха и директорите на професионалните гимназии по икономика, по облекло и туризъм, ПМГ „Хр. Смирненски” и 5-о СОУ „П. Р. Славейков”.

По-късно испанците посетиха учебния корпус на ПГОТ „Св. Иван Рилски” в Перник, а директорът Антония Карадашкова показа на гостите учебните зали и работните помещения, в които се обучават пернишките учиници.

 

Снимка: Областният управител Иво Петров и испанските гости си направиха снимка за спомен.

 

 

Spread the love