„Растер Юг” с максимума от 100 точки изгражда ЦНСТ в кв. „Струмско” и в кв. 1

Filed under: Благоевград |

„Стил комплекс” ООД класирана за обект №3

Фирма „Растер Юг” с максимума от 100 точки ще изгражда Центровете за настаняване от семеен тип в кв. „Струмско” и в кв. 1 в Благоевград. Това стана ясно, след като комисията, определена със заповед на кмета Атанас Камбитов, оцени и класира подадените оферти.

За обособена позиция №1 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект №1 – ЦНСТ в кв. „Струмско” – „Растер Юг” ООД има 100 точки, Обединение „Престиж-консулт Бигла ІІІ” – 97,50 точки и „Монолитстрой –Чорбаджийски и Байкушев” ООД – 88,33 точки.

Повече в печатното издание.

Снимки:

1. Комисия оцени и класира подадените оферти.

 

Spread the love