Дупнишки краевед включен в сборник с публикации за евреите

Filed under: Дупница |

Излезе от печат сборник с материали от международна научна конференция, проведена на 2 и 3 ноември 1912 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните доклади бяха на тема „Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна война и Студената война (1939-1989 г.)”. Сред видните български и чуждестранни историци участници са: проф. Искра Баева, проф. Румен Генев, доц. Валери Колев, доц. Ваня Стоянова. Дупнишкият краевед изследовател гл.ас. Иван Хаджийски е включен с изследването „Депортацията на евреите от Беломорието, Вардарска Македония и Пиротско и спасяването на евреите от Дупница и Кюстендил”. На 22 март т.г. той подари един екземпляр от сборника на Централната читалищна библиотека в гр. Дупница. 

Преди броени дни в аулата на ЮЗУ бе проведена кръгла маса на същата тема. Гл.ас. Иван Хаджийски изнесе нови и непубликувани досега данни по тази проблематика.

Повече подробности в печатното изднаие

На снимката: Участниците в научната дискусия в ЮЗУ „Неофит Рилски”: гл.ас. Иван Хаджийски, доц. д-р Румен Аврамов, проф. д-р Искра Баева, н.с. Николай Поппетров от Института за исторически изследвания при БАН, доц. д-р Стефан Дечев – преподавател в ЮЗУ и организатор на научния форум, и професионалният историк и изследовател Борислав Дичев.

Spread the love