Млади доброволци отиват в училищата за психосоциална подкрепа

Filed under: Перник |

Млади активисти на Червения кръст в Перник отиват в училищата за психосоциална подкрепа на ученици от 4-ти до 8-и клас. Девет доброволци бяха обучени за психосоциална подкрепа на деца и разпределени в четири екипа, съобщиха от БЧК. Обучението се осъществява по програма „Партньори за социална промяна”, финансирана от фонцация „Велукс“, която има за цел да подкрепи уязвимите деца на България и да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, пред които те се изправят.

Основната цел на обучението беше да се изгради капацитет сред доброволците на БМЧК за работа в училищата по темата. За това помогнаха психолозите Милена Матеева и Аделина Иванова. С придобитите знания и умения доброволците ще проведат ателиета по психосоциална подкрепа в четири училища в Перник и Брезник. Това са СОУ „Д-р Петър Берон”, ГПЧЕ „Симеон Радев”, ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и СОУ „Васил Левски” – Брезник. Темите, които ще бъдат разглеждани, са свързани със стреса, конфликтите и взаимоотношенията в училище, както и с начините за идентифициране на емоциите и съответната реакция.

Снимка: Девет доброволци от БМЧК се обучаваха за оказване на психосоциална подкрепа.

 

Spread the love