С 2 млн. по проект кметът Георги Икономов превръща Банско в европейско културно- историческо средище

Filed under: Банско |

Кметът Георги Икономов подписа с представител на фирмата изпълнител Консорциум „Банско 2013”, договор за осъществяване на строително-монтажните работи по проект „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизации” по оперативна програма „Регионално развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството”. Проектът е на обща стойност над 2 млн. лв. като целта му е подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура.

В проекта се предвижда реставрация и адаптация на „Велянова къща” -гр. Банско, с художествено възстановяване на стенописите, подмяна на ел. инсталацията и изграждане на модерно художествено осветление. Също така, ще бъде създадена тематична стая с необходимото оборудване за провеждането на семинари. Реставрация, консервация и експониране се предвиждат и за  „Рилски метох”.

Археологическите обекти „Свети Никола” и средновековната крепост „Ситан Кале” също ще бъдат превърнати в съвременни туристически атракции. За тях се предвижда консервация, реставрация и експониране. Ще бъдат изградени туристически алеи с указателни табели. Триизмерна визуализация с интерпретация на цялостния архитектурен обект, ще дава на туриста максимално пълна представа за обема и пространството, около и на археологическия обект в миналото. В района на „Свети Никола” се предвиждат и места за пикник.

Неизползваното дълги години помещение на кинотеатралния салон в града ще бъде преустроен в съвременен посетителски информационен център.

Всички реставрирани сгради ще бъдат вече и лесно достъпни за хора в неравностойно положение, като ще бъдат оборудвани с платформи за достъп и се предвижда изграждането и на необходимите санитарни възли. Също така, във всички обекти ще бъде изградена съвременна пожаро-известителна инсталация и система за видеонаблюдение.

Със стартирането на този проект ще бъдат обучени и специалисти – аниматори и екскурзоводи, които да спомогнат развитието на конкурентноспособността на туристическите атракции в града.

С финализирането на този проект, гр. Банско ще се утвърди не само като един престижен ски – курорт, но и като европейско културно – историческо средище.

Spread the love