Общинският съвет отсече: Перничани могат да поливат с питейна вода овощни, зеленчукови и цветни градини

Filed under: Перник |

Променената и допълнена Наредба №1 за обществения ред дава право на домоуправителите да издават констативни протоколи при силна музика и хвърляне на боклук от терасата

Перничани могат да поливат с питейна вода овощни, зеленчукови и цветни градини както на балконите си, така и в дворовете си. Право на това им дава променената и допълнена Наредба №1 за обществения ред. Поправките бяха гласувани и приети единодушно от Общинския съвет. Старият документ е отпреди 13 години. В наредбата беше записана забрана за поливането, но кметът Росица Янакиева помоли тя да отпадне, тъй като градът няма друг алтернативен водоизточник освен питейния язовир „Студена”.

Поправките въвеждат опазване на нощната тишина, т.е. има ред за опазване спокойствието на гражданите и в тъмната част на денонощието. Регламентиран е редът, по който ще се правят концерти и различни изяви.

Повече подробности в печатното издание

+ сн. Най-младият съветник в ОбС Николай Николаев бе инициатор за корекциите в Наредба №1.

Spread the love