Община Перник одобри две програми за насърчаване използването на ВЕИ енергията

Filed under: Перник |

Предлагат старите минни изработки и табаните, които не са рекултивирани, за разполагане на фотоволтаични централи

Две програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергоизточници (ВЕИ) и биогорива прие Общинският съвет в Перник. Те са в краткосрочен и дългосрочен план, а одобрението им се окачествява като изключително напредничаво начинание от общинската администрация. Приемането на програмите се налага от Закона за енергията от възобновяеми източници, където е регламентирано задължение на кметовете на общини да разработят такива програми, обясни общинският съветник и еколог Галина Асенова.

Повече подробности в печатното издание

Снимка: Галина Асенова – общински съветник и еколог

 

Spread the love