Природозащитници от „За да остане природа в България“ алармират: Рилските езера умират заради туристите, за 3 години от 15 000 станаха 120 000

Filed under: Искам думата |

157-09-84

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ алармира за необходимостта от спешни мерки, за да спре унищожението на крехките екосистеми в района на Седемте рилски езера в Национален парк „Рила” заради незаконния лифт до едноименната хижа, съобщиха в медиите от коалицията. По данни на Министерството на околната среда и водите и експерти на коалицията „За да остане природа в България“ за последните години броят на посетителите в района на Седемте езера е нараснал близо десет пъти – от около 15 хил. през 2009 г. до над 120 хил. през 2011 г. Всичко това е пряк резултат от пускане в експлоатация на лифта от х. „Пионерска“ до х. „Рилски езера“ Улесненият достъп и засиленият обществен интерес с пускането на лифта вече водят до невъзвратимата загуба на Седемте рилски езера. Особено притеснителни са тези процеси през лятото.

Официални правителствени данни показват, че се наблюдава трайно прогонване на редки и защитени видове като мечката, вълка, дивата коза, глухаря, врабчовата кукумявка и др., срещани в района преди 2009 г. Липсата на алейна инфраструктура като дървени скари по пътеките до езерата и огромният човекопоток води до силно увреждане и ерозиране на тревните местообитания и затлачване на езерата от изнесената с дъждовете почва от склона. Стотиците хиляди любители на езерата ежегодно се оказват непоносима екологична тежест и за крехките водни екосистеми, в които след 2009 г. се наблюдават напредващи процеси на заблатяване и отмиране на първичните езерни екосистеми. Природозащитниците припомнят, че между 2007 и 2009 г. бяха организирани десетки граждански протести срещу изграждането на новия лифт до Седемте рилски езера в сърцето на Национален парк „Рила”. Той беше разрешен, без да е извършена актуална оценка за въздействието върху околната среда и защитените видове в парка и без да се заплащат концесионни такси за ползването на изключителна държавна собственост (една трета от лифта попада в Национален парк „Рила”). Всичко това доведе до наказателна процедура на Европейската комисия срещу България за неспазване на екологичното законодателство на Европейския съюз. Във връзка с наказателната процедура на Европейската комисия през изминалите години проблемите с опазването на Седемте езера са били неколкократно обсъждани с Министерството на околната среда и водите и всички заинтересовани страни, но единствените мерки за смекчаване на вредното въздействие на човекопотока върху природата в района се ограничават до завишаване на контрола и подновяването на туристическата маркировка и информационните табели. Коалицията „За да остане природа в България“ отново обръща внимание, че единственият начин екоминистерството да гарантира опазването на Седемте рилски езера е чрез прилагането на международния опит за управлението на чувствителни екосистеми, подложени на засилен туристически интерес. В такива случаи се изготвя екологична оценка на поемната способност на чувствителните екосистеми, изграждане на инфраструктура с цел намаляване на ерозията, поставяне на тоалетни и т.н.

Снимка: Според природозащитниците туристите в района на 7-те езера са нараснали неимоверно много през последните години.

Spread the love