След актуализацията на бюджета: Кабинетът свали прогнозите си за ръст на икономиката до 1%

Filed under: Бизнес |

 Очакват се с 1,5 млрд. лв. по-малък БВП и по-ниско потребление с 1 млрд. лв.

 164-10-01-ЧобановПравителството свали прогнозите си за ръст на БВП от 1.9% на 1%. Дефицитът в бюджета за 2013 г. се увеличава с 0.6% до 2%, което е значително по-ниско от критериите от Маастрихт.

Това се посочва в мотивите за актуализация на бюджета, предложена от правителството. Предлаганите промени в Закона за държавния бюджет за 2013 г. предвиждат увеличаване на дефицита с 493,4 млн. лв.

В началото на месеца стана ясно, че държавата ще емитира дълг от 1 млрд. лв., за да покрие свои задължения. Причините са ниска събираемост на приходите и високи задължения към бизнеса.

Министърът на финансите Петър Чобанов обясни в петък, че очаква с 1,5 млрд. лв. по-малък БВП и по-ниско потребление с 1 млрд. лв., което ще понижи данъчните приходи. Освен това само задължението от ДДС към фирмите е 776 млн. лв.

Предлаганото увеличаване на дефицита обуславя промяна в лимита за максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 година. Емитираните извънредно 6-месечни ДЦК на вътрешния пазар на стойност 800 млн. лв. през февруари 2013 г. на практика изчерпват одобрения лимит. От друга страна, съществува необходимост от осигуряване на буфер във фискалния резерв, който да минимизира евентуални ликвидни рискове, смятат от МФ.

Обезпечаването допълнителното дългово финансиране в размер до 1 млрд. лв. няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лева, декларираха пак от правителството.

Според Чобанов при актуализацията на бюджета ще се запази общият размер на дълга, т.е. държавата няма да задлъжнява допълнително над предвидения размер за 14,6 млрд. лв. в края на годината.

„С голяма част от новоемитирания дълг от 1 млрд. лв. ще бъде платен стар дълг от 800 млн. лв., чийто падеж е през август“, обясни Чобанов. Той бе взет от правителството на Бойко Борисов, за да бъде платено на зърнопроизводителите през февруари.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. се предвижда приспособяване на бюджетната позиция при запазване на приемствеността по отношение на фискалната стабилност и осигуряване на по-реална основа за подготовката на Бюджет 2014, се казва в съобщението на кабинета.

 

Снимка: Петър Чобанов

Spread the love