Директорката ПТГ „Н. Вапцаров” в Кюстендил Румяна Симеонова спечели проект за 36 467 евро, праща ученици на школовка в Сърбия

Filed under: Кюстендил |

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAРъководството на ПТГ „Никола Й. Вапцаров” в Кюстендил спечели проект „Образование без граници” за обучение във взаимноизгодно икономическо, социално и търговско партньорство с школа от съседна Сърбия. Обменът ще се извърши между учениците на ПТГ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Кюстендил, както и от Търговско-просветителска школа от гр. Лесковац за 36 467,16 евро. Директорката на ПТГ Румяна Симеонова даде подробно разяснение за проекта. Училището, което тя представлява, е със 100-годишна история, обучило е много ученици и тя се надява да има активно участие и от двете училища, които извършват професионално обучение, като първо домакините ще заминат за Лесковац, а след това сръбските ученици ще дойдат в гр. Кюстендил. Те ще обменят практически умения и знания в работата си, а след това чрез интернет ще се ще обучат още 15 души чрез обмен на добри практики, каза директорката на официална пресконференция за дейността по проекта между учебните заведения по туризъм между Лесковац и Кюстендил.

Повече подробности в печатното изднаие

Снимка: Ръководителят на проекта „Образование без граници” Механджийски водеше пресконференцията.

 

 

Spread the love