Родители: Вместо Ева Жечева да ни забранява да водим деца на протестите, Агенцията за закрила на детето да обърне внимание на над 1800 с умствена изостаналост

Filed under: Искам думата |

 В отворено писмо до шефката на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) родители поискаха извинение от ръководството на агенцията заради становище отпреди няколко дни. Националната мрежа на родителите (НМР) смята, че  агенцията тълкува превратно Закона за закрила на детето, като противно на Конвенцията за правата на детето и Конституцията на България приписва на държавата ръководната роля по опазването правата на детето.

Следва текстът на писмото, изпратено от НМР до директора на ДАЗД Ева Жечева:

193-09-83На 15 август след повече от два месеца всекидневни мирни демонстрации ДАЗД в многозначително становище намекна за възможността държавата да се „намеси“, за да осъществи „закрила“ на децата, чиито родители са ги изложили на риска да участват в обществения живот и да споделят с тях убежденията си. НМР обръща внимание както на ДАЗД, така и на обществеността, че съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето отговорност за защитата и упражняването на правата на детето се носи приоритетно не от държавата и не от ДАЗД, а от родителите (чл. 5 и чл. 18 от конвенцията). Държавата има второстепенна роля, намесвайки се единствено в случаите, когато родителите отсъстват, т.е. са изоставили или малтретират детето.

193-09-83 2Да допуснем, че държавната агенция е загрижена за физическата безопасност на децата в случай на масови безредици. В такъв случай агенцията би трябвало да се обърне към органите, които носят отговорност за обществения ред, а не към редовите граждани, които упражняват свои основни права, заявявайки гражданската си позиция. В България цари бездържавие и всеки гражданин сам носи отговорност за своята и на семейството си сигурност. НМР препоръчва на агенцията да поеме отговорността си в спешните и належащи нужди на децата, поверени на грижата на държавата поради факта, че са лишени от родителски грижи. За качеството на полаганите грижи от страна на държавата можем да съдим от факта, че към 2011 г. от 5695 деца в СИ 772 са с хронични заболявания, 963 – с психични и неврологични заболявания, а 1874 са с умствена изостаналост!

Това са заболявания, които не задължително са вродени, за тяхната поява и развитие средата оказва огромно влияние.

Специално в проекта за Закон за детето се даваше възможност за политически репресии (чрез неограничената власт на социалните служби да се разпореждат в семейството въз основа на субективната си преценка за възпитанието, интересите и нуждите на детето). Заплахата за българските граждани в качеството им на родители не е безобидна, а напълно реална. Г-жа Жечева, извинете се на родителите!
 

Spread the love