ОбС прие ВиК плана и доближи Перник до 140 млн. лв., рефинансираха заем от 500 000 лв. за заплати в общината

Filed under: Перник |

237-06-83  ObS-Pernik copyОбщинският съвет в Перник единодушно прие регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и гласува мандат на кметицата Росица Янакиева да представлява община Перник в Общото събрание на водната асоциация. На предното заседание съветниците от ГЕРБ предупредиха, че няма да подкрепят докладна, по която нямат информация и която в дългосрочен план ще рефлектира върху живота на перничани. Заради настояването им, екипа, работил по мастер-плана за общината разясни изчерпателно всичко, което интересува съветниците.

Подробности в печатното издание

Снимката: ОбС – Перник единодушно позволи изграждането на православен параклис край завоя убиец.

Spread the love