ВиК дружествата в Пиринско представиха регионалните си планове, необходима е модернизацията на пречиствателните станции в Благоевград и Сатовча

Filed under: Благоевград |

248-03-04  1006 copyОценка на съществуващата ситуация и нуждите от водоснабдителни и канализационни системи бяха обсъдени на  Областен съвет в Благоевград, ръководен от областния управител Муса Палев. На него ВиК дружествата представиха регионалните си планове за водоснабдяване и канализация на обособените територии, които трябва да бъдат одобрени на сесии на съответните общински съвети. От Вик-Благоевград с управител Петър Тунев обявиха в своя план, че оценката показва недостатъчен капацитет на водоизточниците, модернизация и обновяване са необходими на пречиствателните станции в Благоевград и Сатовча, има високо ниво на загуби на вода поради 50-годишната водоснабдителна мрежа, амортизирани съоръжения за съхранение на вода и посочиха редица проблеми, свързани със запушени шахти.

Подробности в печатното издание

Снимката:  На Областен съвет бяха представени регионалните планове за водоснабдяване и канализация.

Spread the love