Минималната работна заплата става 340 лв. от 1 януари, пенсиите се увеличат с 3% по швейцарското правило

Filed under: Актуално от днес,България |

Финансовото министерство предвижда с Бюджет 2014 да се постигне 1,8% икономически растеж, а брутният вътрешен продукт да нарасне до 81,582 млрд. лв.

254-17-01-Image_2162099_126Правителството одобри и предлага на НС да приеме законопроект за държавния бюджет на България за 2014 година. Това стана ясно след заседанието на МС. Правителството определи нов, по-висок размер на минималната месечна работна заплата от 1 януари 2014 г. Той става 340 лв. при 310 лв. сега. Минималната часова работна заплата ще бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85 лв. Новият размер на МРЗ отговаря на основните принципи на политиката по доходите по отношение на нископлатените работници. Той ще гарантира по-добро задоволяване на техните и на семействата им потребности, ще намали обхвата на „работещите бедни” и ще генерира по-оживени стопански процеси по линия на вътрешното потребление. Очаква се да доведе до изсветляване на доходи и намаляване на обема на сивата икономика. Прогнозата на Министерството на финансите предвижда реалният растеж на икономиката през 2014 година да е 1,8%, а брутният вътрешен продукт да нарасне до 81,582 милиарда лева. Очаква се през следващата година инфлацията да е също 1,8%. Целта на бюджет 2014 г. е да се постигне ускорен икономически растеж и да се реализира политика на стимулиране на ускорен икономически растеж и стимулирането му в средносрочен план. Променя се и наложеният през последните години макроикономически модел растежът да се задържа чрез фискалната политика. Прекратява се практиката да се добавя ограничен ресурс на всички ведомства, без това да е обвързано с реално постижим резултат. Стремежът е за оптимизиране на разходите на ведомствата. Политиката на правителството е насочена към промяна по отношение на разпределението на публичните ресурси и използването на държавния бюджет като ефективен инструмент за извеждане на икономиката по пътя на устойчиво развитие, както и насърчаване на инвестициите и осигуряване на нужната социална политика за закрила на уязвимите слоеве на обществото. Бюджет 2014 година възстановява осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило. Това ще доведе до увеличението им от 1 юли 2014 година с 3%, за което са предвидени допълнително 120 млн. лв. В законопроекта е предвидено увеличаване на тавана на пенсиите от 1 юли 2014 г. от 770 на 840 лв. В областта на пенсионната политика се запазва възрастта и допълнителният стаж на пенсиониране по чл. 68 от КСО на постигнатите през 2013 г. нива.

Spread the love