Плевнелиев наложи вето на Закона за лекарствата

Filed under: Актуално от днес,България |

Законът въвежда рестриктивен режим по отношение на износа на лекарствени продукти

22-17-01-Rosen-Plevneliev-13Президентът връща за ново обсъждане в парламента разпоредби от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет на 16 януари.

Законът въвежда рестриктивен режим по отношение на износа на лекарствени продукти, включително на вътреобщностните доставки в ЕС.
Държавният глава подкрепя усилията на депутатите за осигуряване на достатъчни количества лекарства за задоволяване здравните потребности на населението. Счита обаче, че това трябва да бъде направено в съответствие с Конституцията и европейското законодателство, какъвто е принципът на равнопоставеност на стопанските субекти и правовата държава, съобщиха от пресекретариата на Росен Плевнелиев.
В закона се създава задължение за търговците на едро да подават уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за всеки износ на продукт, включен в Позитивния лекарствен списък.
Лицата ще изчакват в 30-дневен срок от уведомяването преценката на изпълнителния директор на ИАЛ, за да могат да извършат износа. Според държавния глава трябва да има ясни критерии, които да създадат условия за равнопоставеност спрямо всички износители. Липсата на такива и поставянето на търговците в неравностойно положение създава предпоставки за субективизъм при вземане на решението от компетентния орган, смята още Плевнелиев.
Въвеждането на режим на подаване на уведомления за износ, който има характеристиките на разрешителен, при липсата на ясни правила може да създаде и корупционни практики. Когато държавата налага ограничения при снабдяването с лекарства, те следва да се отнасят за всички, които извършват тази дейност, а не само спрямо определени лица, мотивира се още президентът.
Плевнелиев обръща внимание и на разпоредбата, според която притежател на разрешение за търговия на едро, който не уведоми ИАЛ за извършване на износ, се санкционира с от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 100 000 до 200 000 лв.
Според държавния глава санкциите не са съобразени с тежестта на нарушението предвид факта, че се предвижда глоба от 25 000 до 50 000 лв. за лица, които произвеждат, внасят, продават, съхраняват или предоставят медикаменти, неразрешени за употреба.

 

Spread the love