Ако се събудите сутрин и не изпитвате радост, не казвайте: В лошо настроение съм. Кажете: Радостта на Господ е моя сила. Няма да позволя на чувствата ми да ме контролират

Filed under: Глас Свише |

Мо­же­те да се нап­ра­ви­те щас­т­лив, ка­то не мис­ли­те за се­бе си. Нап­ри­мер, ка­то ка­же­те: „Бо­же, по­ка­жи ми не­що, ко­е­то мо­га да нап­ра­вя за ня­кой друг днес. По­мог­ни ми да заб­ра­вя за се­бе си“.

 Любовта не е чувство, тя е действие  

44-15-81 Abraham LincolnТрябва да спрем да водим някакъв безумен живот и после да ходим на църква всяка седмица.

Какво е любовта? Любовта не е чувство, тя е действие. Тя включва отношението ви към хората (и не непременно хората, които се държат с нас добре, а как се отнасяме към всички хора).

Галатяни 6:10 казва: „Грижете се да бъдете благословение, а най-вече на своите по вяра”. А Колосяни 3:14 казва: „А над всичко това се облечете с любовта”.

Е, тя е действие, вие се обличате с любовта, съставяте си в ума план. „Днес ще изляза и ще ходя в любов; ще бъда благословение; ще насърчавам хората; ще съзидавам хората, а ако видя нужда ще се опитам да я посрещна. Боже, аз имам план и те моля, да благословиш плана ми. Работи с мен и ми помогни да изляза от тук и да ходя в любов”. Това означава да се облечете в любовта. Не означава да ви се ще да ви дойде настроението да го направите. Трябва да правим тези неща целенасочено.

Ами радостта?! Какво става, ако не изпитвам радост? Какво става, ако нямам желание да говоря с теб или да се усмихвам? Какво става, ако просто съм се събудил накриво? Е, слава на Бог, ще упражня самоконтрол. Вие можете да го направите. Едно от нещата, които можете да направите, ако искате да сте радостни, е да бъдете благословение. Колкото повече давате, толкова по-радостни ставате.

1 Петрово 3:10 – „Който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене”.

Можете практично да повишите радостта си, като упражнявате самоконтрол над устата си. Ако се събудите сутрин и не изпитвате радост, не казвайте: „В лошо настроение съм”. Кажете: „Радостта на Господ е моя сила”. „Няма да позволя на чувствата ми да ме контролират.” Наистина какво друго ще направите – просто да седите нещастни без никакъв напредък, очаквайки някой ангел просто да мине край вас с поредното ви чудо. Можете да се направите щастлив, като не мислите за себе си. Например, като кажете: „Боже, покажи ми нещо, което мога да направя за някой друг днес. Помогни ми да забравя за себе си”.

Не обстоятелствата ни ограбват радостта ни, а начинът ни на мислене спрямо тях.

Много е важен самоконтролът. Можете да станете и да погледнете напред към всеки ден, знаейки че не е нужно да оставяте обстоятелствата и чувствата ви да ви управляват. Вие сте в контрол.

Portrait of business colleagues holding each other and laughingПсалм 94:12-13 – „Блажен оня човек, когото Ти, Господи, вразумяваш, и когото учиш от закона Си, за да го успокояваш през дните на злощастието, докато се изкопае ров за нечестивия”.

И така, докато чакаме Бог да се справи с нашите врагове, докато чакаме да постави дяволът на място, докато чакаме за наградата си, сред всичко това ние имаме достатъчно самоконтрол да запазим спокойствие.

Не е нужно да се разстройвате от обстоятелствата си. Може би трябва малко да поговорите на себе си, да вземете някои решения, да се молите, да поискате от Бог помощ, но не трябва ежедневието ви да рухва само заради някакви си нови обстоятелства, които възникват, без да сте ги планирали. Ако не се научим да бъдем спокойни с помощта на самоконтрол, тогава всеки ден дяволът ще ни скапва и ще ограбва радостта на Господ от нас.

Йоан 14:27 – „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои”.

Спрете да допускате да се безпокоите и смущавате и не си позволявайте да бъдете уплашени, застрашени, страхливи и неспокойни. Исус каза, че ми е дал мир, но сега ми каза, че аз трябва да спра да се безпокоя от всички неща, които изобщо нямат никакъв смисъл. Ами търпението? Как изобщо някой ще действа с търпение, ако няма никакъв самоконтрол! Понеже всички тези неща са чувства. В мига, когато не получим това, което искаме (някой не се движи толкова бързо, колкото на нас ни се иска), трябва да си кажем: „Добре, това е изпит. Плодът ми се изтисква. Някой се опитва да си откъсне плода ми”.

Снимките:

 

  1. Журналист попитал президента на САЩ Ейбрахам Линкълн дали той е щастлив човек. Ето какво отговорил Линкълн: „Всяка сутрин, когато се събудя, имам право да избирам да бъда щастлив или да бъда нещастен. И за двете имам достатъчно основание. Вие какво мислите, че правя?”
  2. Всички те са избрали да бъдат радостни, а вие!?

 

Spread the love