Над 1800 дка залесява Югозападното държавно предприятие, новите насаждения най-много в Кюстендил, Дупница, Елешница и Радомир

Filed under: Актуално от днес,Благоевград |

 Приоритет е създаването на нови гори върху опожарени и пострадали от природни бедствия територии

61-06-03  Svetozar_MihailovНад 1800 дка ще бъдат залесени тази година на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в Благоевград с директор Светозар Михайлов. Това е с 1/3 повече в сравнение с миналата година и с 40% над създадените нови гори през 2012 г. Заради топлото време кампанията вече е в ход, като през пролетта се очаква да бъдат засадени над 1600 дка. За целта през есента на миналата година беше извършено почистване и подготовка на почвата. По-големи залесявания се предвиждат в районите на ДЛС „Осогово” – Кюстендил и държавните горски стопанства в Дупница, Радомир, Елешница, Места, Благоевград, София, Етрополе и Пирдоп.

Тази година усилията на ръководния екип на ЮЗДП са насочени приоритетно към по-бързо възстановяване на засегнатите от пожари и съхнене горски територии. Затова 34% от предвидените залесявания са върху освободени терени след пожар, а 26% – върху почистени и подготвени площи след проведени задължителни санитарни сечи. Ускореното възстановяване на тези територии ще допринесе не само за подобряване на околната среда. Очаква се с включването в лесокултурните дейности да се постигне и благоприятен социален ефект чрез създаването на нови работни места в малките селища, където процентът на безработица е много висок.

1 300 000 фиданки са осигурени за тази основна дейност в горите, от които 700 000 са иглолистни – основно бял и черен бор. От широколистните приоритетно се залага на местните видове като зимен дъб, цер, липа, бреза, явор и ясен, които са добре адаптирани към специфичните условия и са устойчиви на пожари и природни бедствия.

Снимата: Светозар Михайлов

Spread the love