С 5000 лева правят „зелен рай“ в училищния двор в Благоевградската професионална гимназия

Filed under: Благоевград |

105-06-04  davidkov1Благоевградската професионална гимназия с директор инж. Асен Давидков започва реализацията на проект „Училището – моят „зелен рай“. Гимназията спечели финансиране по проект на екоминистерството на стойност 5000 лева за облагородяване на средата, в която учим и работим.

Средствата ще бъдат инвестирани в ремонт на спортната площадка, изграждане на класна стая на открито, шах с гигантски фигури на двора, оформяне на алея на билките. Под съоръженията ще бъде използвана ударопоглъщаща настилка, зелената система в училищния двор ще бъде обновена и обогатена с нови дървесни видове и храстова растителност.

Паралелно със строително-ремонтните дейности по проекта е предвидено и провеждане на тематични беседи, празници, конкурси, викторина, изложби в часовете по биология, в извънкласната и извънучилищната дейност, озеленяване на училищните пространства – коридорите в учебната сграда и посещение на природен парк „Рила“.

Благоевградската професионална гимназия е най-младото училище, но всъщност с дългогодишна история и традиции в образователния процес и обучението на професионални кадри в областта на електрониката, електротехниката и машиностроенето. Реализирането на  проект „Училището – моят „зелен рай“ ще подпомогне усилията на колектива за привличане и задържане на учениците в училище.

Снимката: Инж. Асен Давидков

 

 

Spread the love