Кметът на Самоков Владимир Георгиев джитка 8-годишно „Рено” за 8200 лв., Васил Сайменов спести 127 000 лв., Радослав Стойчев с банков заем от 23 000 евро

Filed under: Самоков |

89-02-10 Vladimir GeorgievЗам.-кметът на община Самоков Васил Кр. Сайменов е декларирал пред Сметната палата 1/2 от апартамент на ул. „Търговска” в Самоков от 76 кв. м на стойност 15 866 лв., придобит през 1989 г. със средства от заплата, и 1/2 от гараж на ул. „Димитър Димов” от 32 кв. м, придобит през 2007 г. за 1068 лв., също от заплата. Половините на двата имота се водят на съпругата на Сайменов – Наталия. Зам.-кметът притежава и 1/6 част от къща в Самоков на ул. „Пашаница” от 216 кв. м и разгъната застроена площ 162 кв. м, придобита през 2006 г. от наследство. 07-07-85 -Vasil-Saimenov copyСъпругата му Наталия Сайменова притежава къща с двор в Етрополе, придобита през 2012 г. от наследство – 210 кв. м и разгъната застроена площ 144 кв. м., както и складови помещения в същия град 16 кв.м, също от наследство.

103-09-84 SILVIA-STOICHEVA-Сайменов е декларирал налични 5000 лв. от заплата и четири влога в банка: за 24 296 лв. от наследство; за 53 381 лв., 42 611 лв. и 7160 лв. от заплата.

Радослав Л. Стойчев е декларирал банков заем от 23 000 евро, или 45 000 лв., от банка ДСК.

За 2014 г. кметът на Самоков Владимир Вл. Георгиев е подал в Сметната палата уведомление. Такова е подал и за 2013 г., а през 2012 г. е декларирал 1/2 от къща с двор в Самоков с 594 кв. м площ и 240 кв. м разгъната застроена площ, придобита през 2007 г.за 10 944 лв., като правно основание за придобиването е посочено наследство, заплащането е с пари, придобити от заеми. Той е декларирал на името на съпругата си Гергана Борисова Капарова 1/12 от къща с двор от 700 кв. м и застроена площ 100 кв. м, придобита през 2009 г. от наследяване, както и 1/9 от къща с двор в с. Подгорие, община Костенец, от 3050 кв. м и разгъната застроена площ от 50 кв. м, придобита през 2009 г. от дарение. Съпругата му притежава и части от 11 дка ливада в с. Подгорие, 1/3 нива от 30 дка в Марица и част от 20 дка гора в с. Подгорие. Имотите са от наследство. На името на кмета Владимир Георгиев се води лек автомобил „Рено”, придобит през 2006 г. за 8200 лв. с пари от заплата. На негово име се водят и четири банкови влога, два от които в левове – за 56 000 и 2995, и два в евро – съответно за 9300 и 10 340 евро. За 2012 г. Вл. Георгиев декларира и потребителски кредит, кредитна карта виза за 2000 лв., два овърдрафта еластик, съответно за 17 000 и 50 000 лв.

Уведомление за 2014 г. е представила и председателката на ОбС Силвия Т. Стойчева. За 2013 г. тя е декларирала 1/2 от апартамент в Самоков от 61 кв. м, придобит през 1997 г. от дарение.

 

Снимки:

1 Владимир Георгиев

2 Васил Сайменов

3 Силвия Стойчева

Spread the love