Сапаревобанецът Кирил Здравков отърва 5000 лв. глоба, газил с УАЗ-ка защитена територия на Национален парк „Рила”

Съдия Мая Гиздова отмени санкцията като незаконна. 36 акта за нарушения са съставени м.г., заяви гл. експерт Стефан Кирилов

139-04-81  STEFAN KIRILOV-1 copyСапаревобанецът Кирил Здравков отърва 5000 лв. глоба за преминаване с моторно превозно средство с висока проходимост през защитена територия на Национален парк „Рила”. Здравков се спаси от санкцията, след като Дупнишкият районен съд отмени като незаконосъобразно наказателно постановление от 30 януари 2013 г. на директора на парка Красимир Андонов за налагане на глобата. Административното наказание е отменено след обжалване от Кирил Здравков, който твърди, че не е извършил нарушенията. На 2 септември 2012 г. при проверка около хижа ,,Рилски езера” Кирил Здравков е засечен да преминава с УАЗ СО5983 АР през забранена за това територия на парка и без издадено разрешение, за което е съставен констативен протокол. 139-04-81 maq-gizdovaСъдебен състав с председател Мая Гиздова отменя атакуваното наказателно постановление, като сред посочените съображения за това са, че актът е съставен от неоправомощено за това лице. Констативният протокол, посочен в акта и приложен по делото на Районния съд, съдържа общо и неясно описание на нарушението. Същият няма входящ номер и не е посочен като доказателство. Затова не е ясно къде е съставен и дали е съставен в процеса на надлежна проверка, или впоследствие. Протоколът не е връчен за запознаване на нарушителя. Съставен е и подписан само от длъжностни лица и не е предявен на нарушителя, става ясно от съдебното решение. Освен това актът е бил  връчен при условията на отказ, удостоверен с подписа на двама свидетели. В настоящия случай не са посочени адресите на тези свидетели или тяхната месторабота, а това представлява съществено процесуално нарушение, тъй като не могат да бъдат открити и разпитани за обстоятелствата на отказа, гласи решението на съда. Там е посочено още, че  в хода на проведеното съдебно следствие вината на жалбоподателя не била доказана по безспорен начин, тъй като не са оборени твърденията му, че не е управлявал МПС в нарушение на законовите и подзаконовите нормативни актове. Решението подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд. „Кирил Здравков системно нарушава режимите и нормите, установени за територията на НП „Рила”, казаха във връзка със случая от пресцентъра на парковата дирекция в Благоевград. „През изминалата 2013 г. на базата на констатирани нарушители за нерегламентирано движение и престой с МПС на територията на НП „Рила” са съставени общо 36 акта за установяване на административно нарушение”, каза гл. експерт в дирекцията на НП „Рила” Стефан Кирилов. Практиката в района да се движат автомобили и джипове и да газят  разпоредбите продължава. Дирекция „Национален парк Рила” очаква съдействие от община Сапарева баня и Общинско лесничейство -Сапарева баня за действия по ограничаване движението на МПС в подстъпите, водещи към района на Седемте рилски езера”, допълни Кирилов.

Снимките:

1 Стефан Кирилов

2 Мая Гиздова

 

Spread the love