Апостол Павел:Убийство е не само физическият акт, но гневът и презрението, с думи може да нараните и убиете душата, излагате се на небесния съд

Filed under: Глас Свише |

Главоболие, стомашни проблеми, необяснима слабост – всичко това е резултат от неправилното мислене

143-15-81Твърдо вярвам, че вече си взел решение да избираш правилните мисли, затова нека видим кои мисли са правилни според Господа. Определено има мисли, които са били недопустими за Господа, когато Той е ходил по земята. Ако искаме да следваме Неговите стъпки, то тогава трябва да започнем да мислим както е мислил Той. Сега сигурно си мислите: „Това е невъзможно, защото Исус е бил съвършен. Аз може и да подобря мислите си, но никога не бих могла да мисля като Него“. Да, но Библията казва, че имаме Христовия ум, както и ново сърце и нов дух.

„Защото кой познава и разбира ума (съветите и целите) на Господа, че да може да Го напътства и да Го наставлява и да… Му дава знание? Но ние имаме ума на Христос (Месията) и държим мислите (чувствата и намеренията) на сърцето Му.“ 1 Коринтяни 2:16

Йезекиил 36:26, 27 – „Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите според постановленията Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.”

Като християни, ние имаме ново естество, което всъщност е естеството на Бога, вложено вътре в нас при нашето ново раждане. От Писанието виждаме, че Бог знаеше, че за да можем да внимаваме на Неговите постановления и да ходим в Неговите Пътища, Той трябваше да ни даде от Своя Дух, както и ново сърце и нов ум. Римляни 8:6 говори за ума на плътта и за ума на Духа и ни казва, че смъртта настъпва, когато следваме пътищата на плътта, а животът идва, когато следваме ума на Духа. Ние бихме постигнали невероятен прогрес, ако се научим как да разграничаваме живота и смъртта. Ако нещо те води към смъртта, повече не го прави. Когато определен начин на мислене те изпълва с негативност, ти веднага разбираш, че това не е от ума на Светия Дух.За да го обясня по-ясно, нека си представим, че си мисля за несправедливост, която ми е била причинена от друг човек, към когото започвам да изпитвам гняв. Мисля само за това колко много не харесвам този човек. Ако разпознавам състоянието си, ще съм наясно, че това, с което ме изпълват тези мисли, е смърт. Само че аз продължавам и ставам все по-сърдита, гневна и съм в голям стрес -до такава степен, че започвам да усещам и физически дискомфорт. Главоболие, стомашни проблеми, необяснима слабост – всичко това е резултат от неправилното ми мислене. Ако си мисля колко съм благословена от Бога и колко добър е Той към мен, бих разпознала, че се изпълвам с живот.

Много важно е за един вярващ да се научи да разпознава мислите на живот и смърт в себе си. Исус се е погрижил за това да бъдем изпълнени с живот, като е положил Своя ум вътре в нас. Можем да изберем да позволим Христовия ум да протича в нашия ум.

1. Имай позитивни мисли.

Амос 3:3 -„Ще ходят ли двама заедно, ако не се уговорят предварително и не са в съгласие?”

Ако един човек мисли според ума на Христос, какви биха били неговите мисли? При всички положения позитивни. Вече обсъдихме абсолютната необходимост от положителното мислене. Никога не може да се каже достатъчно за силата на позитивността. Бог е позитивен Бог и ако аз и ти искаме да бъдем водени от Него и да сме едно с Него, трябва да се качим на гребена на същата вълна, на която е и Той, и да започнем да мислим позитивно. Тук не говоря за самовнушение, а за това да бъдеш позитивен във всяко отношение. Имай позитивен поглед и отношение. Поддържай положителни мисли и очаквания. Участвай в положителни разговори. Исус определено имаше позитивен поглед и отношение. Той понесе множество трудности и лични атаки – беше лъган, беше изоставен от своите ученици, когато най-много се нуждаеше от тях, беше самотен, присмиваха Му се, не Го разбираха и още много други обезсърчаващи неща. Но въпреки всички тези негативни неща Той остана позитивен. Винаги имаше насърчителен коментар, окуражаващо слово, даваше надежда на всички, до които се докосваше. Христовият ум вътре в нас е позитивен ум. Следователно, когато ставаме негативни, вече не стоим в Неговия ум.

Милиони хора страдат от депресия и не мисля, че можеш да си депресиран, ако нямаш негативни мисли – освен ако причината не е физическа. Но и в този случай негативността увеличава проблема и симптомите му. Според Псалом 3:3 Бог е наша слава и Този, който привдига ръцете ни. Той иска да привдигне всичко – надеждата ни, отношението ни, настроението ни, главите ни, ръцете ни, сърцата ни – целия ни живот. Той е този, Който ни привдига!Бог иска да ни издигне, а дяволът иска да ни смаже. Той използва негативните събития и ситуации в живота, за да ни депресира. Определението, което речникът дава на думата депресия е: „потискам духа, НАТЪЖАВАМ“. 1. Според речника на Уебстър депресиран е този, „който е потънал под нивото на обкръжаващите го, ПРАЗЕН, ХЛЪТНАЛ.“2. Депресирам означава да потънеш, да смачкаш, да принизиш или да държиш под нивото на земята. Често имаме възможността да мислим за негативни неща, но такива мисли могат само да ни притиснат по-ниско, отколкото вече сме.

Да бъдеш негативен, не е разрешение на твоя проблем, а само неговото уголемяване.

Spread the love