Благодарните устни и благодарното сърце носят щастлив живот, оплакването и критикуването на глас и дори само в мислите води към смърт 

Filed under: Глас Свише |

Да изразим колко оценяваме другия човек, е от полза не само за него, но и за нас, защото това освобождава радост в нас…

148-15-81-10510165_10202344401361937_332365967_nКогато започнеш да си мислиш хубави неща за другите, ще започнеш да забелязваш как те в действителност се държат добре. Мислите и думите са като съдове или оръжия, с които носим или творчески, или разрушителни сили. Те могат да се използват против сатаната и неговите дела или да го подпомогнат в неговите разрушителни планове. Да бъдем смятани, за да ни вижда, като да бъдем пример за праведни пред Бога – такива, каквито трябва да бъдем, одобрени и приети и в правилно взаимоотношение с Него поради Неговата доброта. II Коринтяни 5:21

Молиш ли се за детето си да се промени, а след това си мислиш за какви ли не отрицателни неща за него? Или се молиш за промяна, а след това си мислиш и дори го казваш: „Това дете никога няма да се промени!“ Ако искаш да живееш в победа, трябва да започнеш със съобразяването на мислите си с Божието слово. Не живеем според Словото, ако мислите ни са противоположни на това, което То казва. Не ходим според Словото, ако не мислим според Него. Когато се молиш за някого, съобрази мислите си и думите си с това, за което си се молил, и ще започнеш да виждаш промяна. Тук не говоря за това да бъдеш краен. Ако детето ти има проблеми с дисциплината в училище и някой приятел те попита как се справя, какво ще направиш, ако в действителност не си видял да настъпва промяна в него? Говори истината. Можеш да кажеш: „Все още не съм видяла промяната, но вярвам, че Бог работи и детето ми е обект на Божието действие. Уверена съм, че ще го видя да се променя от слава в слава, малко по малко и ден след ден“.

Псалом 100:4 – „Влезте в портите Му със славословие и благодарствен принос и в дворовете Му с хваление! Славословете Го и благословете и възторжено прославете името Му.”

Човек, който е воден от Христовия ум, ще открие, че мислите му са изпълнени с благодарност и хвала към Господа. Чрез оплакването се отварят много врати за врага. Много хора са болни и живеят в немощ поради тази болест, наречена оплакване, която атакува мислите и разговорите на хората. Живот в сила и мощ не може да се живее без благодарност. Библията много пъти говори за принципа на благодарността. Оплакването на глас и дори само в мислите води към смърт, а благодарните устни и благодарното сърце носят живот. Ако човек няма благодарно сърце (ум), не могат да излязат благодарни думи от устата му. Когато сме благодарни, ние го показваме и изказваме.

БЪДЕТЕ БЛАГОДАРНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

Евреи 13:15 – „Затова чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно и без прекъсване хвалебна жертва, тоест плод от устни, които изповядват, признават и прославят Неговото име.”

Кога да бъдем благодарни? По всяко време – във всяка ситуация и във всичко, през което преминаваме – ако правим това, ще влезем в победоносен живот, където дяволът не би могъл да ни контролира. И как би могъл да ни контролира, когато сме избрали да бъдем радостни и благодарни, без това да зависи от нашите обстоятелства? Да ви призная, този начин на живот понякога изисква жертва на хвала и благодарност, но аз по-скоро съм готова да отдам жертва на хвала или благодарност на Бога, отколкото да пожертвам радостта си заради сатаната. Аз съм учила, че ако започна да мрънкам и ако отказвам да съм благодарна, в крайна сметка предавам радостта си. С други думи – я изгубвам заради дух на оплакване и недоволство. В Псалом 34:1 псалмистът казва: Ще благославям Господа по всяко време; похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.Как мога да благославям Господа? Като позволя хвалението да бъде непрекъснато в мислите и на устните ми. Научи се да бъдеш благодарен човек – благодарен както на Бога, така и на хората. Когато някой направи за тебе нещо добро, не пропускай възможността да му покажеш, че оценяваш стореното. Показвай благодарност в семейството си към всички негови членове. Толкова често приемаме за даденост това, с което Бог ни е благословил. Един сигурен начин, по който можем да изгубим нещо, е като не го ценим. Аз много ценя моя съпруг. С него сме женени от 9 години, но никога не пропускам възможността да му покажа колко много го оценявам. Той е изключително търпелив човек и притежава множество добри черти. Знам, че доброто взаимоотношение се поддържа точно от това – да показваш на човека срещу теб колко много го цениш и колко си му благодарен за конкретните неща, които той прави за теб. Удивявам се как някои хора са дълбоко благодарни и за най-малките неща, които правим за тях, а други никога не са доволни, без значение колко много правим за тях. Вярвам, че част от проблема на тези хора е гордостта. Някои хора са така погълнати от себе си, че колкото и да направиш за тях, смятат, че го заслужават, та дори и много повече от това. Такива хора рядко изразяват благодарност. Да изразим колко оценяваме другия човек, е от полза не само за него, но и за нас, защото това освобождава радост в нас. Всеки ден си припомняйте отделните неща, за които трябва да сте благодарни. Издигайте ги в молитва пред Господа и по този начин ще изпълните сърцето си с живот и светлина.БЛАГОДАРЕТЕ ВИНАГИ ЗА ВСИЧКО.

Ефесяни 5:18-20 – „И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълвайте се и стимулирайте се от (Светия) Дух. И разговаряйте се един с друг (говорете на себе си с псалми, химни и духовни песни, като принасяте хвала с гласа си (и с инструменти), като пеете и възпявате Господа в сърцето си. Като благодарите във всяко време и за всяко нещо на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос.”

Какви невероятни стихове!

Как можем винаги да бъдем изпълнени със Светия Дух? Като се разговаряме със себе си (чрез мислите) и с другите около нас (чрез думите си) с псалми, химни и духовни песни. С други думи, като мислим и говорим според Божието слово и като се изпълваме с него – като принасяме жертва на хвала по всяко време и като благодарим за всичко.

Снимката:

В момента, когато Павел и Сила са бяха затворени във филипински затвор, пееха химни, въпреки че гърбовете им ги боляха от побоя (виж Деяния 16:23-25).

 

 

Spread the love