Бъдещето на света: Библията: Опитите на всички политици и минали като Карл Велики, Лудвиг XIV, кайзер Вилхелм и Наполеон и настоящи да възстановят Европейската империя са напразни

Filed under: Глас Свише |

 В книгата Даниил, 2-ра глава, Бог открива политическата история на света от 603 г. пр.Хр. до Своето Второ пришествие – края на света

152-15-01  3588545_origБъдещето на света и на човечеството – това е вечният въпрос, който е стоял пред хората в миналото и днес. Човешкият интелект не може със сигурност да предскаже бъдещето. Само Бог е могъщ, затова и Той го подчертава в Исая 45:11: „… Допитвай се до Мене за бъдещето“. Чрез пророчествата в Библията Бог открива бъдещето.

152-15-01  1722960_origВ книгата Даниил, 2-ра глава, Бог открива политическата история на света от 603 г. пр.Хр. до Своето Второ пришествие – края на света. В един сън на силния владетел на Вавилонската империя Бог показва с подробности промените в политическия свят. Навуходоносор II вижда този сън, но го забравя. Той търси своите астролози, врачове и магьосници, за да му припомнят съня, но те не могат, и той в гнева си нарежда да ги избият.

Даниил, който е юдейски пленник във Вавилон, но в същото време и един от мъдреците на царя, с помощта на Бога открива самия сън и го разтълкува, и с това спасява мъдреците и астролозите. Врачовете, гадателите и астролозите в онова време претендирали, че знаят всички тайни, но Бог ги посрамва.

152-15-01  3745664_origВ съня си (Дан. 2:1-12) Навуходоносор вижда един много голям образ на човек. Главата му била от злато, гърдите и ръцете от сребро, коремът и бедрата от мед, нозете му от желязо, а пръстите му – отчасти от желязо и отчасти от кал. Той (Навуходоносор) видял как един камък се откъснал от планината (не от човешка ръка), ударил образа в пръстите и строшил златото, среброто, медта, желязото и калта на прах и вятърът го отвял. А камъкът станал голям като планината, и изпълнил целия свят. В Дан. 2:21 Бог заявява, че Той „изменя времената и годините, сваля и поставя царе“.

А ето и тълкуванието на съня, което пророк Даниил казва на царя:

„… Ти си оная златна глава. И подир тебе ще се издигне друго царство, по-долно от твоето, и друго, трето царство от мед… Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо… А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно (друго) разделено царство… няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта. И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, …то ще строши и довърши всички тия царства, а самото то ще пребъде до века“ (Дан. 2:38-44).

Златната глава, това е Вавилонската империя – от 605 до 539 г. пр.Хр. В своята „История“ Херодот пише, че много злато е било употребено за украсяването на Вавилон.

Сребърните гърди: Кир Персийски, който в 539 г. пр.Хр. превзема Вавилон и основава Мидо-Персийската империя. Най-известният неин владетел бил Ксеркс.

Медта: Към края на четвъртия век пр.Хр. се издига Гръцката империя с император Александър Македонски. Той в три битки, последната от които при Арабела, 331 г. пр.Хр. разгромява Дарий III и със светкавична бързина основава нова империя от Македония до Индия. Умира в 323 г. пр.Хр. и империята му се разделя на 4 части, а Македония през 148 г. пр.Хр. става римска провинция.

Желязото, това е желязната Римска империя. Към 200-та г. пр.Хр., като побеждава своя противник – Картаген, римската държава се разпростира от Британия до река Ефрат. Тя има най-дълъг живот.

След желязната Римска империя идват „пръстите“ – символът на разделена Европа: франките (Наполеон), Пруското, Английското и Австроунгарското кралство са силни като желязото, другите са слаби като калта. Въпреки всичко те остават разделени. Напразни остават усилията на Карл Велики, Лудвиг XIV, кайзер Вилхелм и Наполеон да възстановят Европейската империя. Словото Божие бе казало, че няма да се слеят.

Световната история ще приключи с падането на „камъка“ в пръстите на величествения образ. Ап. Павел ясно казва кой е този камък в Еф. 2:20: „… като крайъгълен камък е сам Исус Христос“. Основното учение на Библията е, че не хората ще унищожат нашата планета, но че Исус със Своето Второ идване ще сложи края, като с това ще се положи началото на един нов, съвършен свят.

Библията не е човешко изобретение, тя носи печата на Бога и ние живеем в най-тържествените дни на човешката история, в „пръстите на краката“.

Готови ли сме да посрещнем Исус, Който ще дойде да сложи края на земната история и ще даде възможност за спасение на всяко човешко същество?

Източник: „Основни учнения“ от Агоп Тахмисян.

Снимки текс:

Ако не се обърне внимание на частите на човешкото тяло (съответно на статуята), пророчеството никога няма да бъде разбрано така, както Бог го е дал и ще има спорове дали Римската империя е разделена на десет или повече племена. Всъщност, Даниил втора глава въобще не говори за тях, а казва, че от Рим ще се получи едно световно разделение: най-напред на две – Византия и Западната римска империя; а след това от тях – на множество други държави. Когато времето на ходилата свърши, ще дойде времето на обединението (пръстите). Между племената, разделели Рим, и пръстите няма нищо общо. Пръстите ще бъдат зоните, на които ще бъде разделен светът, за да бъде наложен Новият световен ред. Това разбиране е от изключително значение, защото потвърждава основаването на десет световни царства. Без това да стане ясно, ще продължаваме да живеем с разбирането на пророчеството на живелите преди стотици години и идеята, че племената са изпълнили пророчеството. А когато съюзите започнат да се осъществяват пред очите ни, е напълно реално да охладнеем към вярата, виждайки нещо, което не сме очаквали!
Ето как Сатана десетки и стотици години ни е карал да виждаме това, което той иска, за да може да осъществи своя измамен план и да наложи Новия световен ред.

Spread the love