Произходът на злото: Защо Бог търпи злините, неправдите, мизерията, страданията, войните? Защо не се намеси?

Filed under: Глас Свише |

Св. писание е говорило за два вида небесни интелигенти – ангели и „жители на световете, ако Бог бе унищожил Автора на Злото веднага, обвиненията против Бога биха останали в умовете на небесните жители, той го остави да се демаскира сам…

Учените твърдят, че само в нашата галактика имало 100 хиляди планети като нашата, а колко ли са в целия Всемир

162-15-01  Devil_vs_Jesus_by_ongchewpeng

Непросветеният от Библията човек не може да обясни съществуването на злините, неправдите, мизерията, страданията, войните. Защо Бог търпи тези неща? Защо не се намеси? Хората се питат и не могат да открият причините за това състояние на нещата. В тази глава ще изложим основите на произхода на злото на земята в библейска светлина.

Преди съвременните хора да започнат да се интересуват от извънземни цивилизации, Св. писание е говорило за два вида небесни интелигенти – ангели и „жители на световете“. Думата „световете“ в Евр. 11:3 загатва за другопланетни цивилизации. В Неемия 9:6 ангелите са наречени „небесно воинство“. Те са куриерите, „полицията“ на универса. Между тях съществува йерархия (степени). Но най-важното е, че те и жителите на другите планети не познават греха. Живеят в пълна хармония с Божията воля и при тях няма страдания (виж Йов 38:4-7). Ангелите помагат на хората, които търсят спасение (Евр. 1:14).

В Езек. 28:12-17 и в Исая 14:12-14 се вдига завесата, която отделя видимия от невидимия свят и се открива причината за злото и за дългия конфликт между доброто и злото. Тук ни се говори за най-високо надарения ангел, наричан „Деница, син на зората“. В латинския превод на Библията Йероним го нарича Люцифер. Двете имена имат смисъл на „блестящ“ и „носител на светлина“. Този най-високопоставен ангел пожелал да стане равен на Бога, забравяйки, че е само творение, а не Бог. За да постигне това, започва първо тайно, а по-късно и открито да критикува устройството на небето. Насочва се срещу Божия закон и авторитета на Бога. Започва да твърди, че Божият закон е несъвършен и че се нуждае от корекции, че ограничава свободата на разумните същества.

В първия текст (Езек. 28:12-17) под образа на тирския цар, а във втория чрез вавилонския цар е описан Люцифер, на когото и двамата царе служеха и се вдъхновяваха от него. Една трета част от ангелите последваха бунтовника. В Божиите действия срещу Сатана съзираме величието на Божията мъдрост и любов. Бог Отец и Бог Син направиха всичко, за да върнат Люцифер към верноподанство, обяснявайки му страшните последици за Всемира. Но всичко беше безуспешно. Първата санкция е била лишаването му от поста „осеняващ херувим“ и изгонването му от Божието присъствие. Този бунт се е развил, преди нашата планета да е била създадена. В Едем, жилището на Адам и Ева, бунтовникът вече идва като враг („сатана“ или „дявол“ – от евр. и гр. език, което значи „противник“, „враг“).

Учените твърдят, че само в нашата Галактика имало 100 хиляди планети като нашата, а колко ли са в целия Всемир? Там Сатана, до смъртта на Христа на Голгота, е ходил и говорел против Бога. Защо още тогава мъдрият Бог не го унищожи? Ако Бог бе унищожил сатана веднага, обвиненията против Бога биха останали в умовете на небесните жители. Бог го остави да прояви истинския си характер, да се демаскира сам. Разпъвайки Христа, той се самоосъди и беше изгонен от небето. Двете му състояния са описани – първото в Йов 1:6,7 – като измамник, и второто в Лука 10:18 – като паднал от небето (виж също Йоан 12:31 и Откр. 12:7-12). Цялото небе е наблюдавало дейността на сатана.

С думите „Свърши се!“ Исус на кръста обяви окончателната победа над сатана. Небето има вече имунитет срещу злото. Краят на сатана е описан в Откр. 20:10.

Скъпи приятелю, ще пожелаеш ли и ти да бъдеш участник в тази победа?

Източник: „Основни учнения“ от Агоп Тахмисян.

Spread the love