Консорциум от пет фирми ще строи противопожарната кула край самоковското село Райово за 416 547 лв.

Filed under: Самоков |

Кметът Владимир Георгиев подписа договора, надява се системата за видеонаблюдение да спре бракониерската сеч

89-02-10 Vladimir Georgiev

ДЗЗД „Интегрирани системи за наблюдение и превенция от пожари“ще строи противопожарна кула в землището на село Райово за 416 547 лв. Договорът беше подписан вчера от кмета на Самоков Владимир Георгиев като възложител и Владимир Владов от страна на фирмата изпълнител.

Кулата ще се строи по спечелен от общината проект за изграждане на противопожарна кула и видеонаблюдение, финансиран по „мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал, въвеждане на превантивни дейности”, по програма „Развитие на селските райони”, на стойност 416 547 лева. Комисия с председател инж. Евелина Перфанова организира и проведе тръжната процедура.

На търга се явиха двама кандидати. Владимир Владов сподели, че консорциумът се състои от пет фирми, които имат опит в реализирането на подобни проекти и обеща качествено изпълнение в рамките на заложения срок. Ангажиментите на изпълнителя включват доставка и монтаж на противопожарна кула. Целта е новият обект да изпълнява превенция от пожари. Основната част на проекта е изграждане на стоманорешетъчен стълб с монтирана апаратура за своевременно информиране за възникнали пожари в района, обхващан от видеокамерите, доставка и оборудване за контролен център с апаратура. Системата за видеонаблюдение може да се ползва и за опазване на горския фонд от бракониерска сеч. Кметът Георгиев подчерта голямото значение на този проект за общината, като изрази надежда да бъде изградена цялостна система за наблюдение, която да обхване огромния горски фонд. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 месеца.

 

Spread the love