За общото благо: ГЕРБ съветникът и шеф на мото клуб „Ридо” Валентин Милушев взима 675 кв. м за 100 лв. на месец в Самоков

Filed under: Самоков |

 Общинският имот ще се ползва за полигон в продължение на 5 години, задължават наематела да предоставя свободен достъп до спортното съоръжение

165-02-81 -Valentin-Milushev1

Сдружение „Спортно-моторен клуб Ридо – гр. Самоков”, представлявано от  Валентин Милушев – председател и общински съветник от ГЕРБ,  е на път да вземе под наем от община Самоков за срок от 5 години три сгради и едно трасе за вело и моторен спорт с обща площ от 675 квадратни метра срещу месечна наемна цена от 100 лв. Това става ясно от протокола след заседанието на постоянната комисия „Законност, обществен ред и общинска собственост”, с който комисията Мая Христева, Стоян Пашов, Райко Масларски и Христо Ярловски  упълномощава кмета Владимир Георгиев да сключи  договор за отдаване под наем на общинската собственост с дружеството.

В задълженията на наемателя влизат извършване на мероприятия по почистване, затревяване, благоустрояване и др., които да направят общинския имот годен за използването му като мотополигон, както и да провежда текущи мероприятия по почистване и поддържането на имота и района около него в добро състояние за целия срок на договора. Той се задължава да заплаща в община Самоков всички изразходвани за функционирането на обекта консумативи (ел. енергия, вода и др.) по отчитани ежемесечно показания на монтирани подотчетни измервателни уреди (електромери, водомери и др.). Другото условие на общината към наемателя е да предоставя свободен достъп до спортното съоръжение на всички, желаещи да го ползват извън графика на мероприятията си, както е длъжен и да преотстъпва имота за провеждането на тренировъчна, спортно-състезателна дейност и спортни мероприятия, организирани или под егидата на община Самоков, ОП МТТД, СУ „Никола Велчев” и другите училища на територията на общината.  Наемателят няма  право да преотстъпва или отдава под наем на трети лица предоставените му под наем общински имоти.

Снимката: Валентин Милушев

 

Spread the love