Хит в строежите са двустайните жилища, с 190.0 кв. м Благоевград  сред първите по най-голяма полезна площ

Filed under: Бизнес |

 BIZNES

От новопостроените жилища в България през второто тримесечие на годината най-много са тези с по две стаи – общо 44,7% от всички.Следват ги тристайните, които са 20,9 на сто. На годишна база е отчетено увеличение както на едностайните (с 367), така и на двустайните жилища (със 161). Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища, показват данните на НСИ.Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през вторите три месеца на годината са 585. Спрямо второто тримесечие на 2013 г. сградите са с 29 повече, или с 5.2%, а регистрираното увеличение на новопостроените жилища в тях е 15.7%.Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (66.5%), следвани от жилищните кооперации (19.1%). В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. броят на жилищните кооперации, сградите от смесен тип, вилите и сградите за колективни домакинства се увеличава, докато новопостроените къщи намаляват.Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас – 104 сгради с 1 027 жилища в тях, Варна – 86 сгради със 781 жилища, и Пловдив – 74 сгради с 258 жилища.Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра – 234.0 кв. м, и Благоевград – 190.0 кв. м, а най-малка – в областите Перник – 42.9 кв. м, и Монтана – 57.5 кв. метра.

 

Spread the love