С жалба до РИК от АБВ искат Камбитов да махне жълтите звездички на монументв Благоевград, били част от логото на ГЕРБ

Filed under: Актуално от днес,Благоевград |

Шефът на комисията Мартин Бусаров: Няма нарушение на разпоредбите, изобразено е логото на Европейския съюз

206-03-01  cirov2

В Районна избирателна комисия – Благоевград е постъпила жалба от Васил Циров – представител на Коалиция АБВ и последен в листата. В жалбата се твърди, че на монумента срещу Първи корпус на ЮЗУ, изобразяващ пламък, символ на просперитета на Благоевград, има изобразено част от логото на ГЕРБ. Според Циров 13-те жълти звездички представляват недопустима политическа реклама. В жалбата се прави искане за издаване на разпореждане, по силата на което да бъде задължен кметът на община Благоевград да отстрани посочените по-горе символи – жълти звездички на син фон, изрисувани върху железен монумент.

206-03-01  martin busarov

В РИК – Благоевград с председател Мартин Бусаров са разгледали жалбата на заседание. Според представителите на комисията няма нарушение на разпоредбите на чл. 182 от Изборния кодекс. Комисията е установила, че твърдяното в жалбата не отговаря на описаното в разпоредбите на Параграф 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК за „предизборна агитация“.

68-05-01  Kambitov copy

От РИК обясниха още, че монументът, поставен на входа на Благоевград, е ремонтиран и освежен много преди насрочването на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. и на него е изобразено логото на Европейския съюз в съответните цветове и елементи.

206-03-01  Vasil Cirov

Районна избирателна комисия-Благоевград отхвърли жалбата на Васил Циров като неоснователна, а решението било взето единодушно от членовете на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

Снимките:

1 Монументът се намира при входа за Благоевград.

2 Мартин Бусаров

3 Атанас Камбитов

4   Васил Циров

 

Spread the love