Обръщение на Светлана Атанасова: Кандидат занароден представител от Реформаторски блок за 26-и МИР СОФИЯ-ОБЛАСТ

Filed under: Актуално от днес,Долна баня,Самоков |

Ще работя за сигурното бъдеще на всеки гражданин на страната ни

222-05-01  11111

Кандидат за народен представител от 26-и МИР София-област
Бюлетина №7, преференция 3
Родена в Самоков. Завършила НЕГ “Б. Брехт”, Софийски университет “Климент Охридски” – специалност „Туризъм”, а по-късно Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов. През 1992 г. специализира пазарно стопанство в Германиякато стипендиант на фондация “Карл Дуйсберг” – Кьолн. Владее немски, английски и руски език. Работила на различни позиции в туристическия бранш.
В момента е ръководител на холдингова структура от няколко фирми, в т.ч. хотел “Самоков” – кк Боровец. От 2005 г. ръководи проекти, финансирани от Европейския съюз в областта на туризма, селското стопанство и професионалното обучение.
В ръководството е на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), председател на СНЦ “Съвет по туризъм Самоков – Боровец” и “Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков”, активен член на Ротари клуб.
Общински съветник в община Самоков 2007 – 2014 год.

 Уважаеми съграждани,

 Приех да бъда включена в листата на Реформаторския блок за 26-и МИР, тъй като съм свързана с десните идеи на управление на страната ни. От началото на промените през 1989г. съм симпатизирала и съм съдействала на СДС, без да членувам в съюза. Сформирането на такова широко обединение на десни партии като Реформаторския блок ме обнадежди, че в страната ни най-после след толкова години на разединение се създават някакви предпоставки за дясно управление. Считам, че само дясно управление може да възроди икономиката, да създаде условия за реализация на инициативността и предприемачеството на българина, да укрепи средната класа, за да се постигне икономическо благосъстояние на цялата нация. Считам, че държавата следва да създава условия за добра бизнес среда, а не сама да прави бизнес. В същото време не отричам ангажиментите на държавата в такива изцяло държавни функции като отбраната, вътрешна сигурност, образование, социална дейност, здравеопазване.

222-05-01  8678_n

Професионалната ми дейност е в сферата на туризма. Имам две магистърски степени по „Туризъм” и „Финанси”. Мениджър съм на хотел „Самоков” в Боровец и хотел „Континентал” в Слънчев бряг. Работодател съм нанад 250 човека. Поех за управление хотел „Самоков” в Боровец през 1997 година. В сложната конкурентна среда, когато много приватизирани държавни дружества затвориха врати и оставиха работниците си на улицата, аз съумях да създам още една база за туризъм – в Слънчев бряг, така че заетите във фирмата да имат целогодишна, а не сезонна заетост. В момента съм председател на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

Освен професионалната ми дейност през годините съм осъществявала и разнообразна обществена дейност, свързана с организиране и дарителство на спортни и културни събития в община Самоков. Председател и основен спонсор съм на „Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков”.

В момента съм втори мандат общински съветник в Общинския съвет на община Самоков, като ръководя комисията Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика”, член съм на комисиите „Бюджет и финанси” и Разпореждане и възстановяване на земеделски земи”.

Досегашният ми житейски, професионален и обществен опит ми дават основание да считам, че в бъдещото 43-то народно събрание бих могла да съм полезна в следните сфери от дейността му:

1. Икономическа политика и туризъм;

2. Бюджет и финанси;

3. Регионална политика и местно самоуправление;

4. Труд и социална политика;

5. Борба с корупцията и конфликт на интереси;

6. Европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

 

Като лична програма в рамките на програмата на Реформаторския блок приемам следните задачи в законодателната дейност:

1. Законодателни инициативи за постигане на административна реформа – намаляване на бюрократичната тежест върху българския бизнес, премахване на излишни лицензионни и регистрационни режими, намаляване на предварителните контролни функции на държавата върху инвестиционния процес и засилване на оперативния контрол на принципа „Това, което не е забранено, е разрешено”, промяна на Закона за държавния служител с оглед атестирането на служителите на администрациите да се извършва от гражданите;

2. Децентрализиране на функциите на държавата в много дейностти и прехвърлянето им като отговорност на ниво община – контрол за опазване на околната среда, санитарно-хигиенен контрол, стопанисване на пътища, водни обекти, гори и земеделски земи. Въвеждане на ясни правила за финансиране на общините;

3. Действия за контрол върху публичните фондове – пенсионни фондове, здравноосигурителната каса и други;

4. Действия за контрол върху изразходване на бюджетните средства – при обществените поръчки, средствата за образование, здравеопазване, отбрана, вътрешен ред, съдебна система и други звена на бюджетно финансиране;

5. Законодателни инициативи за намаляване на монополното влияние върху отделни сфери на икономиката.

Като народен представител, извън законодателната дейност, ще извършвам дейности за връзка между изпълнителната власт и местната общинска власт с цел привличане на инвестиции за община Самоков – за местни инициативи за развитие на бизнес начинания, за поддържане на инфраструктурата, за строителство на нова инфраструктура, за финансиране по европейски програми.

Убедена съм, че всички законодателни инициативи и други спомагателни дейности, които ще извършвам като народен представител, следва да са осъзнати като необходими и полезни за благоденствието на хората в България, за да може всеки да живее добре там, където е роден или където иска да живее, за да не се налага млади хора да емигрират, за да не се налага хора на средна възраст да пътуват, за да работят в София, за да се раждат повече деца, за да виждаме на улиците спокойни и усмихнати хора.

С една дума – ще работя за сигурното бъдеще на всеки гражданин на страната ни.

Светлана Атанасова

Spread the love