Римският философ Сенека: Да заповядаш на себе си е най-голямата власт, ползвайте живота, защото е бързотечен

Filed under: Глас Свише |

 LUBOPITNO

Луций Аней Сенека e(3 г. пр. Хр. – 65 г.)римски философ и писател. Сенека е един от най-видните мислители. Според него главна цел е щастието, което се изразява в живот в „съгласие с природата“. В творчеството си Сенека се занимава с доброто и злото, с въпросите на разума, добродетелите и удоволствията, страстите и апатията, насладата и страданието, отношението към държавата, телесната хигиена, здравето и много други неща. Творчеството му се превръща в ръководство за човека в различните области на неговия живот. Сайтът dk-caramella.blogspot.com е извадил съветите му за щастлив живот.

1) Нищо не ни вдъхва увереност, че утре наистина ще имаме време да направим онова, което можем да направим днес, и поради това трябва да действаме сега и то по такъв начин, сякаш в неотложността на действието изразяваме целия смисъл на живота си.

2) Ако искаш да те обичат, обичай!

3) Да заповядаш на себе си е най-голямата власт.

4) И след лоша реколта трябва да се сее.

5) Началото на оправдаването е признаване на вината.

6) Прибързаността е сама по себе си забавяне.

7) Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела.

8) Всеки човек, който се тревожи за бъдещето, е нещастен.

9) Животът е дълъг, ако е пълен… Нека го измерваме с постъпки, а не с време.

10) Не е свободен този, който е роб на тялото си.

11) Щастието няма дълги ръце. То прегръща оня, който се доближи до него.

12) Ползвайте живота, защото е бързотечен.

 

Spread the love