По време на вчерашната сесия в рилския град: Самоковци обвиниха общинския съветник Николай Николов, че вади двоен аршин при определянето цените на общинските имоти за продан

Filed under: Самоков |

 Местните парламентаристи отказаха съгласуването на протоколите за разпределение на ВиК активите между държавата и общините

 Георги Захов, Тодор Попов, Йонета Стефанова, Петрун Дамянов, Венцеслав Йончев и Георги Алащинов удостоени с „Почетен знак златен”

243-01-05555   IMG_2767 copy

Самоковските съветници отказаха съгласуването на протоколите за разпределение на ВиК активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, с мотивирано решение. Припомняме, че ОбС и община Самоков, както и Инициативният комитет за цената на водата водят почти 10-годишна битка с държавата за прехвърляне активите и пасивите на ВиК-Самоков, което е част от държавното дружество ВиК към община Самоков и да стане общинска собственост. Мотивите са, че така ще се защитят интересите на жителите на общината. За последните 10 г. общината е инвестирала близо 30 млн. във ВиК системата на територията си и е на практика единственият инвеститор.

243-01-05555   IMG_2773 copy

На сесията на ОбС бяха приети направените промени в разпределението на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2014 г. Общият размер на целевата субсидия от републиканския бюджет е 657 600 лв. Те бяха разпределени за асфалтиране на четвъртокласната пътна мрежа. Отчетено бе, че са изградени нови детски площадки, фитнес на открито, възстановяването на двете спортни площадки и на пространството около Чадър чешма. Промяната в списъка за капиталови разходи от собствени средства също бе приета.

243-01-05555    IMG_2771 copy

Взети бяха решения за продажба на урегулирани поземлени имоти на територията на Самоков, за разпореждане със земеделски земи и за провеждане на търгове за ползване на общински земи. Общинските съветници гласуваха да бъде продаден поземлен имот в м. Червената земя, землището на с. Драгушиново, при цена от 30 лв./кв.м.  Въздържа се само един, който предложи цена от 7 лв. на квадратен метър.

243-01-055-  Nikolai Nikolov

Докато течеше сесията, самоковци, които проследяваха дебатите по местна кабеларка, сигнализираха в редакцията, че общинският съветник Николай Николов от комисията “Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика” проявявал двоен аршин при определяне цените за продажба на общински имоти в една и съща зона. Те казаха, че го подозират в задкулисно определяне на цените в зависимост от потенциалните купувачи. Според тях фактът, че стартовата цена на общинските имоти се формира от комисия, бил прах в очите на хората. Според сигнали в индустриалната зона в м. Червената земя до Самоков цените за покупка са различни от цените в индустриалната зона на Самоков.

Репортер на в. “Вяра” потърси веднага за коментар съветника Николай Николов:

– Как преценихте цената на имота, който „Людмил метал“ ЕООД желае да закупи в м. Червената земя. Болшинството съветници гласуваха тя  да бъде  закупена на 30 лв., а вие сте предложили 7лв.? На всички проведени сесии цените за тази зона са различно определени.

-Едното е разваляне на съсобственост, а другото е търг. Когато гласувахме 30 лв./кв. м, беше за процедурата разваляне на съсобственост. Значи някой си е закупил имота от частно лице и има съсобственост общински имот, защото преди две или три сесии някои хора от Общинския съвет гласуваха  100 лв./кв.м за земя, която е без право на построяване на ул. “Софийско шосе” и 30 кв.м излизаха 30 000 лв. и аз просто,когато решихме да развалим съсобствеността, повдигнах цената на 30лв. Другата процедура, която е с цена 7 лв., въпреки че аз гласувах на последната сесия на 15 лв., това е продажба на публичен търг с явно наддаване на тази земя, значи тя може да стигне и 30 лв., може и 50 лв., ако има желаещи да я купуват. Стартовата цена трябва да бъде 15 лв., за съжаление въздържах се на 7 лв. и на 30 лв. В крайна сметка съветниците гласуваха 30 лв.

-Всички  съветници са гласували цена от 30 лв. за „Людмил метал” ЕООД  в м. Червената земя, която е индустриална зона за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка за търгове и конкурси, а вие сте се въздържали на 7 лв. Как преценявате имотът да е 7 лв. и кое налага да е 30 лв.?

-Има лицензиран оценител, който изчислява стойността на квадратен метър, важни са коефициентите като отдалеченост, инфраструктура и т.н. и се получава някаква цена. По закон нямаме право да продаваме под тази цена, която ни дава оценителят. Иначе, когато е по предложение на съветник, може да се вдигне цената. Друг е въпросът дали ще я гласуват.

– Има коментари, че защитавате интереси на определени фирми. Така ли е?

-Не е така. Аз не познавам добре фирмите, не ме интересуват тези неща, защитавам интересите на общината. Аз не определям самостоятелно цените.

-Самоковци питат вашата фирма свързана ли е с общинска администрация?

-Фирмата изпълнява технически надзор на съоръжения с повишена опасност – газ инсталация, и не е свързана с общината. Даже в момента подновяваме лиценза. Това е технически надзор, общо взето, градът е газифициран, не извършваме тази дейност. Имахме лиценз, подновяваме го, защото ни ограничава само за природен газ, не включва пропан-бутан, парни котли, всичко това изисква специалисти. Ограничаваме лиценза. Работим в тази посока.

-Хората ви определят като брокер и питат в качеството на  какъв се явявате между община Самоков и отделни фирми, участващи на търгове?

Снимките:

1, 2 и 3 Моменти от сесията

4 Николай Николов

-Не се явявам като такъв. Не съм продал и един пирон. Защитавам интересите на община Самоков. Ако съм такава личност, нямаше да съм специалист по газови инсталации. Не се занимавам с търговия на имоти.

Близо 5 хил. лв. бяха раздадени за персонални помощи за граждани по решение на ОбС.

В навечерието на Деня на народните будители бе решено Георги Захов – дългогодишен учител и краевед, Тодор Попов – главен редактор на вестник „Приятел” и председател на Съюза на българските журналисти в Самоков, и Йонета Стефанова – библиотекар в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”, да бъдат удостоени с почетен знак „Златен“ на община Самоков. Отличието ще им бъде връчено на специална церемония. Във връзка с предстоящия празник на строителите ОбС взе решение за удостояване с „Почетен знак златен” членовете на Регионален клуб на строителите ветерани Петрун Дамянов – арматурист, Венцеслав Йончев – строителен техник, и Георги Алащинов – строител, участвали в изграждането на хотели, обществени и жилищни сгради и други значими обекти.

След петчасовото заседание на Общинския съвет част от съветниците съобщиха, че групите от БСП  и „Самоковци за Самоков“ са поканени от общинския съветник Петър Георгиев, директор на „Самел 90“, на обяд в личния му ресторант „Кокошковата къща“. Съветници казват, че преди години след сесия всички съветници заедно са ходили на обяд, а сега се чувства разделение – по партии и коалиции.

 

Spread the love