С 4 млн. лв. община Банско ремонтира ул. „Гоце Делчев” и площад „24 май”, правят Улица на занаятите и канализация

Filed under: Банско |

247-08-08  IMG_8949 copy

Община Банско стартира изграждането на централната улица „Гоце Делчев”, която няма изградена инфраструктура и настилка. Ремонтът се осъществява по проект с наименование „Архитектурно-художествено оформление на ул. „Гоце Делчев” и пл. „24 май” – гр. Банско” с прогнозна стойност 4 милиона лева. Вече е обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи по първия етап – в участъка между ул. “Христо Чернопеев“ и ул. “Глазне” – гр. Банско.

Предвижда се да бъдат изградени пешеходна зона– Улица на занаятите, оформяне на тротоара и пътно платно; оформяне на съществуващия открит канал и изграждане на воден ефект; реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа; подмяна на уличното осветление; изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и слаботокови кабели;озеленяване.

Улицата е с централно местоположение и е от първостепенно значение за подобряването на цялостния облик на града. С постановление на Министерския съвет от октомври месец е осигурено финансиране от държавния бюджет на стойност 350 хиляди лева. Останалата част от необходимия ресурс за реализиране на проекта ще бъде обезпечена с общински средства, като ще се търсят варианти за участие в европейските оперативни програми от предстоящия програмен период на ЕС 2014 – 2020.

 

Spread the love