Областният на Пиринско: Само общините с актуализирани планове за интеграция на ромите могат да кандидатстват за еврофинансиране

Filed under: Благоевград |

260-07-03  integracia1

Само общините с актуализирани планове за действие за интегриране на ромите и хора, живеещи в сходна на ромите ситуация, ще могат да кандидатстват за финансиране от ЕС. Това стана ясно вчера на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, председателстван от Димитър Димитров. До края на декември т.г. актуализираните общински планове трябва да бъдат представени на областния управител, обобщени и изпратени в Националния съвет към Министерския съвет, каза Димитър Димитров. Особено важно е тясното сътрудничество между държавния сектор и неправителствените организации. Въпреки множеството изготвени стратегии и нормативни документи, никой не се самозалъгва, че положението на ромите и други малцинствени групи ще се подобри незабавно. Това е много бавен и труден процес, но началото вече е положено, рамката е готова, заяви на срещата секретарят на Националния съвет Росица Иванова.

 

Снимката:  Димитър Димитров (вдясно) откри форума

Spread the love