Сатаната ограбва даровете на Бог и ги заменя с болести, затова кажете: Аз приемам с вяра Божията изцелителна сила и признавам, че от този момент съм здрав

Filed under: Глас Свише |

266-15-81

“Възлюбений, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти” (ІІІ Йоан 2). Това приветствие е взето от посланието на апостол Йоан към Гай, брат в Христа, но понеже цялото Писание е Боговдъхновено, ние смятаме, че това е приветствие на Светия Дух към теб. По същия начин, когато Павел пише към ефесяните и коринтяните, думите му са отправени не само към преките получатели, но и към всички, които ги четат. Бог използва това, за да говори на теб. В този случай Той казва: “Моля се (не само се надявам, но се моля това да стане – това е желанието на Йоан), да си здрав и да преуспяваш във всичко”. И стихът продължава: “както преуспява душата ти”.

Сега нека се опитаме да отговорим на въпроса: Иска ли Бог да изцели всеки? Действително ли всички трябва да са здрави?  Това, кото иска Бог е ти да имаш отлично здраве. Божието Слово е по-важно от твоя личен опит!

Разглеждайки този въпрос, за теб е важно да видиш какво говори за него Библията, а не твоят личен опит. Ако твоят личен опит не е твърде положителен, отхвърли го настрана, забрави въпросите, останали без отговор и гледай само Божието Слово. Когато ти питаш: “Как е той или тя (как е със здравето)?”, както Петър попита за Йоан (Йоан 21:21-22), тогава Исус отговаря: “Ти не се грижи за него. ТИ върви след Мен! Аз лично ще се погрижа и за теб. Но въпросът е само в това, дали ТИ ще си покорен на Моето Слово?”

 

Изцелението става по различни начини

 

Сега е нужно да отбележим, че изцелението може да стане по различни начини. Много често ние предполагаме, че то ще се случи мигновено и изцяло като дар от Господа. “То трябва да стане така, а не иначе” – такива може да са мислите ти. Като разсъждаваш по този начин, ти преграждаш достъпа на Светия Дух и Го лишаваш от свобода да действа така, както ТОЙ смята за нужно: да те изцели и да ти даде всичко, от което се нуждаеш. Бог може да изцелява по много и всевъзможни начини. Бог ти е обещал здраве и ако ти си посял Слово в сърцето си, то ти впоследствие непременно ще го получиш от Бога, много често така, както не би го постигнал никога, ако не си се отдал напълно във властта на Божието Слово. Бог има толкова много възможности, пътища и канали, по които изпраща здраве, както мигновени, така и постепенни, но не е наша работа да избираме кой от тях най-добре подхожда в този или онзи случай. Това, което ние наистина трябва да изберем и приемем, е изцеление. Точно тук трябва да проявим волята си!

 

Отговорността пада върху теб

 

Когато силата отгоре идва върху теб, тогава ти трябва да я приемеш в сърцето си и да признаеш: “Ето, Божията изцелителна сила влезе в мен сега. Аз приемам изцелението. Аз приемам тази сила с вяра и признавам, че от този момент съм здрав. Дали ще видя резултата на изцелението сега или след известно време е все едно, аз го приемам с вяра именно сега.”

Ти и само ти носиш отговорност за получаването на твоето изцеление в конкретния случай, независимо от това, каква сила отгоре и дар на благодат биха се изливали върху другите, изцелявайки ги.

Именно поради неразбиране важността на това, за което се говори тук, много хора изгубват изцелението си, независимо от силното проявление на Божествената сила. Отначало те с радост признават, че са здрави, но след няколко дни се излагат на атаките на сатана – или болката се връща, или други симптоми на болестта, и те се поддават на лъжливите чувства. Ако в този случай се довериш на чувствата си повече, отколкото на това, което действително Бог е направил, дяволът може да те излъже и да ограби подареното от Бога.

 

Ти трябва да знаеш Божията воля

 

За да приемеш това, което Исус иска да ти даде, ти трябва да разбереш докрай тази истина, че Бог ИСКА да изцели всеки. Ако кажеш, че Той иска да изцели само 83% от болните, какво мислиш в такъв случай, че ти прошепва сатана? Че ти, разбира се, принадлежиш към останалите седемнадесет! Но ако на Бог Му е угодно да изцели само 83% от болните, значи за другите Той има малко по-различни планове? Ако си мислиш така, то дяволът обезателно ще ти каже, че нямаш никакви шансове да оздравееш, но… ти все пак трябва да си доволен от съдбата си.

Ако ти вярваш, че принадлежиш към тези, които Бог не иска да изцели, значи ти не знаеш дали имаш наистина право на изцеление или не. Писанието казва, че когато се молим, трябва да се молим с вяра, без никакви съмнения. Ние не трябва да сме като морска вълна, носена от вятъра тук и там. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа (Яков 1:6-7).

Дяволът иска да те доведе до такова състояние, когато ти не ще можеш да получиш нищо от Бога. По какъв начин? Той сее в теб съмнения относно БОЖИЯТА ВОЛЯ. Като губиш увереност, ти започваш да се колебаеш насам-натам: може би е такава волята на Бога, а може би не. Той те мята по вълните на съмнението, като ти говори: “Ако беше такава Божията воля, то ти отдавна щеше да си почувствал промяна. Щом като не чувстваш нищо, значи Бог не желае да те изцели. Примири се с това, нищо няма да направиш.” Ако твоето съзнание не се обнови чрез Словото и ти не получиш твърда увереност, в какво всъщност се състои Божията воля, той ще ограби от теб това, за което умря Христос, а Той умря, за да ти даде живот!

Ти трябва да знаеш Божията воля за теб, за да можеш да приемеш всички дарове, приготвени за теб от Бога. Ако не знаеш това, което ти е приготвил, то никога няма да вземеш нищо. Дяволът ще открадне това, което ти принадлежи по право и Божията щедрост няма да ти донесе никаква полза. Разбира се, Бог все пак те обича и ще те обича, но Той иска да получиш всичко, за което умря Христос, тук и сега, в изобилие.

 

От къде произлизат болестите?

 

Безспорно, ако някой знае добре от къде са дошли болестите, това е Исус Христос. И ето, в 13 глава на Евангелие от Лука виждаме Исус да полага ръце на жена, която е била скована от дух на болест осемнадесет години. Той й казва: “Жено, освободена си от болестта си.”

Както обикновено, фарисеите бяха ядосани, естествено, че Исус я изцели. Но Исус каза: “А тази Авраамова дъщеря, която сатана е държал…” По такъв начин Исус каза, че болестта е дошла от дявола.

В Деяния на апостолите 10:38 е написано, че Исус от Назарет “обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола”. Тук не е казано, че Той изцеляваше тези, които Бог беше поразил с болест, но тези, които дяволът е връзвал.

В Евангелие от Лука 4 глава се разказва как Исус изгонил бяс в синагогата и по-нататък как Той избавя тъщата на Петър от силна треска. И в двата случая се употребява една и съща гръцка дума, когато Той ИЗГОНИЛ демона и ИЗЦЕЛИЛ от силна треска. Защо? Ами, защото и при обладания от бяс, и при жената източникът е един и същ! Точно същата дума, същата цел и в двата случая, защото Исус беше убеден в това, че има източник на всички болести и страдания. Христос му се противопостави и освободи тъщата на Петър, така че тя оздравя. И знаеш ли какво направи веднага щом оздравя? Да, тя стана и започна да служи на Исус. Това очаква Господ и от теб.

Изцелявайки те, Той възстановява силите ти, за да можеш да Му служиш много по-успешно, отколкото, когато си бил болен. Не се съгласявай с дявола, който ти подсказва, че можеш да служиш на Бога, когато си болен! Това е лъжа! Разбира се, и в такова състояние Бог може да те използва, но само това, което е казал в Словото Си, считай за истина. Господ иска напълно да възстанови здравето ти, за да можеш да служиш на Исус Христос с пълна сила.

“Но нали Исус каза, че болестта прославя Бога” – възразяваш ти, – “чрез болестта на Лазар Бог се прослави.” Така е, но чети по-надолу, какво в този случай служи за слава на Господа? Това, че Лазар ОЗДРАВЯ, тоест не само оздравя, а ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ ЗДРАВ! Такова оздравяване прославя Бог, а съвсем не болестта сама по себе си.

Снимката:

Много хора изгубват изцелението си, независимо от силното проявление на Божествената сила, защото се излагат на атаките на сатаната и болката се връща. Ако се довериш на чувствата си повече, отколкото на това, което действително Бог е направил, дяволът може да те излъже и да ограби подареното от Бога.

Spread the love