Перничанин осъди „Въгледобив Бобов дол”, след като пострада на работното си място: Дружеството брои 6000 лв. на миньор, счупил на две места крака си в галерия на рудник „Бобов дол”

Filed under: Бобов дол,Дупница,Кюстендил,Перник |

sud

Перничанин осъди „Въгледобив Бобов дол”, след като пострада на работното си място. 6000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в понесени болки и страдания в резултат на трудова злополука, ще плати дружеството на Георги Д. На 13 юни 2012 г. миньорът паднал в една от галериите на рудник „Бобов дол” и счупил костите на подбедрицата и глезена, заради което бил опериран в частната болница в Дупница и се наложило поставяне на винт. За да бъде свален винтът, се наложило второ хоспитализиране на въглекопача, който повече от 1 година бил в болничен отпуск. В резултат на причиненото му увреждане работникът претърпял силни болки и страдания в момента на злополуката, по време на оперативния период и оздравителния период; не могъл да се обслужва сам и това създавало изключително неудобство не само на него, но и на семейството му. Ищецът търпи болки и в момента, особено при промяна на времето или когато се налага да вдига тежести или да се придвижва по неравен път, в което се изразяват неимуществените вреди.

Районният съд в Дупница излезе с решение дружеството да плати на наетия като работник „Извозване и доставки на материали“ в 6-и участък на рудника и лихва върху сумата. „Въгледобив Бобов дол” ЕООД е осъдено да плати на пострадалия работник и 760 лева обезщетение за претърпени имуществени вреди от трудовата злополука, изразяващи се в закупуване на медицински консумативи. Дружеството ще трябва да преведе по сметката на съда 290 лв. държавна такса, разходи за вещо лице в размер на 160 лв., както и 480 лв. разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

Съдебен състав с председател Иван Димитров отхвърли предявения от ищеца иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 000 лв. като неоснователен. Работникът на свой ред е осъден да заплати на мината разноски по делото за възнаграждение на юрисконсулт, съразмерно с отхвърлената част от исковете, на стойност 600 лв. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Кюстендил в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

Без това да повлияе на окончателното решение, съдът е взел под внимание постъпилия в законоустановения едномесечен срок отговор от ответното дружество, с който се изразява становище за неоснователност на иска, става ясно от съдебното решение. В отговора на „Въгледобив Бобов дол” се твърди, че при движението по галерията ищецът е стъпил върху верижния транспортьор, вместо да се движи по пътеходното отделение, вследствие на което паднал. Ищецът е преминал обучение по безопасност на труда, в деня на злополуката му е проведен ежедневен инструктаж; въпреки това не е спазвал маршрута за движение и поради това е допринесъл за злополуката. Предположената от дружеството вина на пострадалия не е доказана от ответника. По делото не са събрани доказателства за твърдяното в писмения отговор, че ищецът е стъпил върху верижния транспортьор, вместо да се движи по пътеходното отделение, вследствие на което паднал. Свидетелите, намирали се в непосредствена близост до ищеца при инцидента, не са забелязали такова поведение, като в показанията си сочат, че падането е станало на работното място на ищеца, като работата му е изисквала да стои в близост до верижния транспортьор, т.е. нищо не е налагало да се качва върху него.

 

 

Spread the love