Молете се Бог да отваря врати, които не можете да отворите, и да затваря вратите, които трябва да бъдат затворени, но не желаете да затворите

Filed under: Глас Свише |

281-15-81 

Псалм 66:18 – „Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал.”

Яков 5:16 – „Изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.” Не трябва да разказвате на всеки всичко, което сте направили, но не бива да водим лицемерен и престорен живот, а да бъдем истински. Не съдете хората, когато знаете, че са извършили нещо, молете се за тях. Сатаната иска да вършим погрешни неща. Той иска да сме под тежестта на чувството за вина и осъждение, никога да не се справим с тях, а после да отправяме жалки молитви – „О, Боже, ако направиш само това единствено нещо, никога повече няма да те моля за нищо друго”.

Молете се за отворени врати, молете се Бог да отваря врати, които не можете да отворите, и да затваря вратите, които трябва да бъдат затворени, но вие не желаете да затворите. Започнете да сте искрени с Бог. Ще бъде много трудно, ако започнете да назовавате нещата с истинските им имена и е добре да имате добър приятел, брат, сестра или съпруг, на които смятате, че можете да се доверите и да започнете да се отчитате пред някого, да изповядвате нещата и да искате молитва. Ще подлудите дявола, когато правите това, защото той иска да държите всичко скрито и да си слагате изкуствената табела „Слава на Бог” на лицето, докато в същото време отвътре сте разбити.

Молитвата е една от основните теми на християнския живот. Тя е огромна привилегия, тя не е някакво задължение. Привилегия е, когато отидем пред Създателя на всемира, който притежава цялата сила и може да направи всичко, и да искаме от Него в името на Исус да прави някакви неща за нас, за другите хора, за нашите държави, за правителствата ни и т.н. Ако се посветим на молитвата, трябва да направим всичко възможно, за да се постараем тя да получи отговор.

Да не се молиш, е първата пречка да не получиш отговор на молитва. Втората пречка е скритият грях. Всеки път, когато е налице скрит грях, има угнетяване или гузна съвест, не сте свободни. Много е важно, когато идваме пред Бог, да искаме каквото и да било, да идваме с дръзновение. Дръзновено не означава непременно шумно, а означава да дойдете с уверено дръзновение.

Евреи 4:15-16 – „Имаме първосвещеник, който разбира нашите слабости. Той беше изкушаван във всичко като нас, но никога не съгреши. Затова нека пристъпваме с дръзновение пред престола на благодатта,  макар и да не сме съвършени във всичко.” Нека си припомним кои сме в Христос, нека приемем прошката, която Бог предлага, и тогава да пристъпим с дръзновение пред престола, за да бъдат снабдени нуждите ни в подходящото време, като помолим Бог да ни помогне. Бог прощава нашите грехове, отмахва ги, както изтокът е отдалечен от запада.

Третата пречка, която препятства молитвата, е съмнението. Само защото в ума си имате съмнение, това не значи, че действително се съмнявате в сърцето си. Но ако послушате това, което е в ума ви, и не послушате това, което е в сърцето ви, ще бъдете заблудени и сатаната ще открадне отговора ви. Когато искате от Бог нещо или пристъпите да направите нещо, което ще донесе напредък в живота ви, Сатаната ще дойде и ще се опита да посее малки семенца на съмнение. Ако вие направите това, което можете, Бог ще направи това, което не можете.

Яков 1:5 – „Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.” Ако действително четяхме Библията и отделяхме време да се вглеждаме в нея дума по дума и да размишляваме върху нея… Въпросът не е колко сме прочели, а колко получаваме от прочетеното.

Яков 1:6-7 – „Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.” Това значи, че трябва да решим в какво вярваме и да държим на него. Да не променяме решението си и да сме колебливи. В един момент вярвам, в следващия – не вярвам.

Снимката:

Молете се за отворени врати, молете се Бог да отваря врати, които не можете да отворите, и да затваря вратите, които трябва да бъдат затворени, но вие не желаете да затворите. Започнете да сте искрени с Бог

 

Spread the love