Шефът  на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов: 90% от 384 000 кубика дървесина се изкупи на първия търг при зверска конкуренция, 40%  отиде при местни бизнесмени

Filed under: Актуално от днес,Дупница,Кюстендил |

09-08-01 Damian-Damianov-1

Общо 384 000 кубически метра дървесина, което е половината от одобрения годишен план за ползване на Югозападното държавно предприятие за 2015 г., бяха предложени на приключилата първа тръжна сесия. От тях фирмите са проявили интерес към близо 350 хил. кубически метра, което представлява 90% от предложения лесосечен фонд.

Количествата за местни търговци са в размер на 152 000 куб. метра, което е близо 40% от общия обем. Това е част от стратегията на Югозападното държавно предприятие с директор инж. Дамян Дамянов, насочена към приоритетно задоволяване нуждите на местния бизнес, който създава работни места и заетост.

Тази година търговете по възлагане на добива и продажбата на дървесина се проведоха при нови правила, съобразени с указанията на Министерството на земеделието и храните и с препоръките на браншовите организации в горския сектор. С цел постигане на пълна прозрачност, публичност и равнопоставеност на фирмите ползватели вместо по териториални поделения търговете бяха концентрирани в Благоевград и София.

„Процедурите преминаха при добра организация, без напрежение, в нормална обстановка, въпреки голямата натовареност. За някои от обектите конкуренцията беше доста силна”, коментира директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов.

За облекчение на бизнеса документи за участие можеха да се изтеглят от интернет страницата на ЮЗДП, като стойността им се заплащаше по банков път, а подаването им ставаше на място или по куриер.

Към момента във всичките 38 териториални поделения на предприятието се сключват договори с класираните на първо място фирми на база изготвените протоколи от проведените процедури.

Снимката: Инж. Дамян Дамянов

 

Spread the love