Нашите мисли са в основата на нещастието ни, не хората около нас, трябва да размишляваме над това, което се върти в главата ни

Filed under: Глас Свише |

46-15-01

РАЗМИШЛЯВАЙ ВЪРХУ ДЕЛАТА НА БОГА

Псалм 48:9 – „Размишляваме, Боже, за Твоята вярна любов всред Твоя храм.”

Псалмопевецът Давид говори за това, че често размишлява за всичките чудесни дела на Господа – мощните дела на Бог. Той споделя мислите си за името на Господа, за Неговата милост и още много други подобни неща. Когато се е почувствал потиснат, е написал в Псалм 143:4, 5: Затова духът в мене е съкрушен и отпада [обгърнат в тъмнина]; сърцето в гърдите ми е съвсем сковано. Спомням си древните дни, размишлявам за всичките Твои дела, поучавам се в делата на ръцете Ти. От този стих виждаме, че Давид застава против угнетението и мрачните чувства, не като размишлява за проблема. Вместо това той буквално се изправя срещу неприятностите, като избира да си спомни добрите дни, които е преживял – като размишлява за всичките дела на Господа и творенията на ръцете Му. С други думи той започва да мисли за нещо добро и това му помага да преодолее депресията. Никога не забравяй, че умът ти играе важна роля в извоюването на твоята победа.

Знам, че силата на Светия Дух, която работи чрез Божието Слово, донася победата в живота ни. Но огромна част от този процес е нашият ум да застане в единство с Бога и Неговото слово. Ако откажем да направим това или го сметнем за маловажно, тогава няма да можем да преживеем победа.

ПРЕОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА СИ

Римляни 12:2 – „И недейте се съобразява с този свят (този век) [оформен и пригоден към външните, повърхностни обичаи], но преобразявайте се (променяйте се) чрез [пълно] обновяване на ума си [чрез неговите нови идеи и неговото ново отношение], за да познаете (лично) каква е добрата, благоугодна и съвършена: Божия воля, дори това, което е добро, благоугодно и съвършено (в Неговите очи за вас).”

В този пасаж апостол Павел ни казва, че ако искаме да видим Божията добра и съвършена воля, изявена в живота ни, можем, но само ако обновяваме ума си. В каква посока да обновяваме ума си? Към Божия начин на мислене. Чрез този процес на обновено мислене ще бъдем променени или преобразени в това, което Бог възнамерява да бъдем. Исус направи възможна тази промяна в нас чрез своята смърт и възкресение. Трансформацията става реална в живота ни чрез този процес на обновяване на ума.

Тук искам да кажа, за да избегна всяко объркване, че правилното мислене няма нищо общо със спасението. Спасението се основава единствено на пролятата кръв на Исус, на Неговата смърт на кръста и на Неговото възкресение. Много хора ще отидат на небето поради факта, че искрено са приели Исус за свой Спасител, но голям брой от същите тези хора никога няма да преживеят победоносен живот на земята или да се насладят на Божия добър план за живота им, защото не обновяват ума си според Неговото Слово.

Филипяни 4:8 – „Най-после, братя, всичко, което е истинно, което е почтено, което е честно, което е прилично, което е справедливо, което е чисто, което е прекрасно и мило, което е любезно и привлекателно и добро, ако има нещо добродетелно и превъзходно, и ако има нещо похвално, за това мислете, това отчитайте, това обмисляйте [съсредоточете вниманието и мислите си върху тези неща].”

Библията дава доста подробни инструкции за нещата, за които трябва да мислим. Предполагам, че от цитираните пасажи ясно виждате, че сме длъжни да мислим за добрите неща, за това, което ни изгражда, без да ни събаря. Нашите мисли определено влияят на отношението ни, както и на настроението ни. Всяко нещо, което Господ казва, е за наше добро. Той най-добре знае какво ще ни направи щастливи и какво нещастни. Когато човешкият ум е изпълнен с неправилни мисли, тогава човек е отчаян, а от личен опит знам, че когато някой е отчаян и нещастен, в крайна сметка той довежда и хората около себе си до същото състояние. Трябва редовно да преглеждате своите мисли и поведение и да си задавате въпроса: „За какво си мисля напоследък?“ Отделяйте време, в което да изследвате мисловния си живот. Да обмисляш това, за което по принцип си мислиш, е от изключителна важност, защото Сатана се опитва да измами хората, като ги накара да смятат, че причината за тяхното нещастие или проблеми е всяко друго нещо, но не и реалната причина. Той иска те да си мислят, че са отчаяни поради това, което се случва около тях (техните обстоятелства), като нещастието всъщност идва от това, което се случва вътре в тях (техния начин на мислене).

С години аз смятах, че съм нещастна поради това, което другите ми причиняват или не правят за мен. Винях децата си и съпруга си за състоянието си. Смятах, че ако те са по-чувствителни към моите нужди, ако бяха по-различни, ако ми помагаха повече у дома, тогава щях да съм щастлива. И така година след година. Накрая се сблъсках с истината. Нито едно от тези неща не можеше да ме направи нещастна, ако аз избера да имам правилно отношение. Мислите ми бяха тези, които ме правеха нещастна.

Отново ще кажа: Помислете си за това, за което по принцип мислите. Може би ще разпознаете своите проблеми, след което ще поемете към свободата със забързани крачки.

Снимката:  Помислете си за това, за което по принцип мислите, може би ще разпознаете проблемите си и ще поемете към свободата.

 

 

Spread the love