Скандал! Шефката на ВиК-Благоевград Росица Димитрова уволни първия служител и единствен дипломиран еколог в ПСОВ-Разлог Станислава Тулилова, за да върне бившия шеф Васил Астинов на бял кон

Filed under: Благоевград |

Без надзор е трансграничното замърсяване водите на река Места, потърпевшата: Димитрова ме шокира, каза: Няма да давам обяснение!

62-01-01 rosica dimitrova copy

Поредното безобразие във ВиК-Благоевград, шефката на предприятието Росица Димитрова връчи заповед за отстраняване на единствения технолог в Пречиствателната станция за отпадни води в Разлог Станислава Тулилова, служител в Дружеството от 2009 година. Веднага в предприятието е върнат на бял кон бившият шеф, но на нова измислена сега длъжност. Длъжността е „Инженер поддръжка машини“ и е специален подарък за назначения инж. Васил Астинов, бивш ръководител ПСОВ-Разлог, а след това началник РП-Разлог.

Веднага се свързахме с потърпевшия служител. Ето какво разказа Тулилова:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Заемах длъжността технолог в Пречиствателна станция за отпадни води-Разлог до декември 2014-а, когато получих заповед, подписана от инж. Димитрова, с която длъжността „Технолог“ се трансформира в длъжност „Инженер поддръжка машини“. Работя в ПСОВ-Разлог от самото й пускане в експлоатация (от август 2007-а), като преди това съм преминала курс на обучение, проведен от консорциума строител и имам сертификат. По образование съм биолог с професионална квалификация магистър по екологични биотехнологии. ПСОВ е с биологично стъпало и аз бях единственият биолог там. От пускането на ПСОВ-Разлог в експлоатация до този момент няма никакви нарушения в технологичния режим на станцията, това го доказват резултатите от провеждания ежедневен собствен мониторинг и от задължителния мониторинг на РИОСВ-Благоевград, параметрите, заложени в разрешителното за заустване, не са надвишавали нормите никога. А сега се твърди, че има нова визия за работата, че в ПСОВ не протича технологичен процес и затова няма нужда от технолог и така аз се оказах излишна, заключи Тулилова.

 

ПСОВ-Разлог е изградена по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България-Гърция. Въвеждането й в експлоатация отчасти спомогна за разрешаването на стар регионален проблем – трансграничното замърсяване водите на река Места. Сега град Разлог спазва изискванията на ЕС в областта на опазване на околната среда, като предпазва от замърсяване и подобрява качествените параметри на приток на Места – р. Изток. Технологичният процес е от изключително значение за екологичното равновесие – пречистването на битовата отпадъчна вода от града преминава през два етапа – механично отстраняване на едри отпадъци и пясък и същинско – биологично пречистване, което се осъществява от сложна, многокомпонентна биологична система, която при създадени благоприятни условия разгражда органичните замърсители и като краен етап се получава надежден продукт, подходящ за обогатяване и рекултивиране на различни терени. Основните задължения на технолога са да контролира производствено-технологичния процес, като отговаря за спазване на нормативните изисквания; да наблюдава и контролира лабораторните изследвания и анализира получените резултати; и най-важното – да предлага мерки и адекватни решения при непредвидени обстоятелства – като залпови замърсявания с токсични за биологичната система замърсители. От пускането на ПСОВ-Разлог в експлоатация до момента нарушения в технологичния режим не се наблюдават. Данните от провежданите лабораторни анализи показват, че изискванията са спазени и стойностите на основните параметри са в съответствие с разрешителното за засутване. Това се доказва и от РИОСВ-Благоевград, контролния орган, осъществяващ задължителен мониторинг.

Сега Пречиствателната станция е оставена без надзор.

Тулилова не е просто дългогодишен, а първият служител – от август 2007 г. в ПСОВ-Разлог. Успешно е завършила курс на обучение, проведен от консорциума – строител на ПСОВ, което се доказва и от издадения й сертификат.

Тя определя себе си като лоялен служител. Колегите й също я ценят като човек и професионалист.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Лоялно отношение очаквах и от страна на ръководството на дружеството, а оказа се, дори нямам право на обяснение какво наложи трансформирането на длъжността технолог в инженер поддръжка машини, с което се отстранява единственият биолог от ПСОВ, в която се осъществява биологично пречистване на отпадъчните води на град Разлог”, каза Тулилова. Тя отишла на лична среща с Росица Димитрова, но директорката постъпила в типичния си стил: Няма да ви давам обяснения, няма да ви приема – казала тя и затръшнала вратата пред Тулилова, която тръгнала от Разлог за Благоевград специално за среща с началника си. Тулилова е уважавана и от съгражданите си, тя организира често екскурзии, обществени мероприятия в качеството си на председател на туристическото дружество в града. Тя е и председател на женски туристически клуб „Планинарка”, преди няколко месеца дружеството отпразнува 30 години от създаването си. Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев подари на дамите туристки, които наброяват около 60 души, почетен плакет на общината и фотоапарат, с който да запечатват красиви планински моменти.

Рождения ден на клуба уважиха дългогодишни приятели от туристическите дружества от градовете Банско, Благоевград, Велинград, Гоце Делчев, Перник, Петрич и Неготино – Македония. Поздравления и подаръци бяха поднесени от всички приятели на клуба и гости на празника, сред които представители на клуб „Погледец“ и клуба на туристите ветерани към ТД „Пирин” – град Разлог.

30 години „Планинарка” присъства в обществения живот на Разлог и продължава да обединява жени от различна възраст, с различни професии и характер. Клубът продължава развитието си в областта на пешеходния туризъм и в опознаването на българските културни и природни забележителности чрез организиране на разнообразни прояви под председателството на Станислава Тулилова.

По време на празника на планинарките специално внимание получиха петте бивши председателки на клуба, всяка от които със своя индивидуален подход е оставила следа както в история на „Планинарка”, така и в сърцата на туристките. След Ира Климова за различни периоди от време председатели са били Лиляна Койнарска, Цветанка Парапунова, Цветанка Андреева. Всички те бяха уважени и наградени от настоящата председателка Станислава Тулилова.

Планинските мероприятия и екскурзии из страната в календарния план на клуб „Планинарка” за 2014 г. са изцяло посветени на 30-годишния юбилей и обединени от инициативата „По стъпките на основателките”.

„В момента съм на работа във ВиК-Разлог по заместване, но колежката всеки момент ще се върне от майчинство и аз излитам от борда”, добави Тулилова.

Снимките:

1 Росица Димитрова

2 Станислава Тулилова и Красимир Герчев

 

Spread the love