Фирми предлагат 200 работни места в Самоков, държавата покрива заплатата от 300 лв. и осигуровките

Filed under: Самоков |

13 безработни ще бъдат обучени в професии „помощник в строителството” и „основни и довършителни дейности”

71-11-82

50 работодатели от Самоков предлагат разкриването на над 100 работни места, стана ясно на Съвет за сътрудничеството в Дирекция „Бюро по труда”. На него бяха разгледани подадените заявки от работодатели за кандидатстване по Проект „Подкрепа за заетост”, както и по „Насърчителни мерки за заетост”. По „Подкрепа за заетост” средствата са осигурени от Европейския социален фонд. Интересът от страна на работодателите е бил изключително голям, а за това говори фактът, че до изтичане на крайния срок за подаване на заявления – 20 март, подадените заявки са били от 50 работодатели за разкриване на 145 работни места. По „Насърчителните мерки за заетостта” подадените заявки са от 30 работодатели за разкриване на 45 работни места. Тази година има промяна относно финансирането на насърчителните мерки. То става със средства от държавния бюджет и от него за всяко работно място се покриват средствата за възнаграждение в размер на 300 лв., допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда и осигуровките върху минималния осигурителен праг за длъжността. Срокът на договора с наетите лица е една година, с рокът на субсидирания период е в рамките на 6 месеца. Другата новина, която дойде от „Бюро по труда” – Самоков, е свързана с Проект „Красива България”. От бюрото съобщават, че се предвиждат дейности, свързани с обучението на безработни лица. Ще бъдат обучени тринадесет безработни лица по професия „помощник в строителството” и специалност „Основни и довършителни дейности”. Това е проект, който е спечелила община Самоков и се отнася за саниране на училището „Станислав Доспевски”. Една от тези дейности е обучението. Тези лица ще бъдат обучавани в период от 41 работни дни, като по време на обучението лицата ще получават стипендия в размер на 8 лв. на ден. Ще бъдат покрити и транспортните им разходи, ако има хора, които не са от Самоков, а трябва да пътуват. Лицата, които ще бъдат включени в обучението, ще бъдат трудово ангажирани след 1 юни, когато ще стартират и строително-монтажните дейности по проекта.

Снимка: Съвет за сътрудничеството се проведе в „Бюро по труда” – Самоков.

Spread the love