Експерти обсъдиха защитените зони от натура 2000, Нели Георгиева: В Кочериново има най-много щъркели на глава от населението в България, уникални сме със Стобските пирамиди, магистралите и тецовете са заплаха, трябва да се построи пречиствателна станция

Filed under: Общество |

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Специалисти в различни области от Кюстендил, Рила, Кочериново, Благоевград и София обсъдиха управлението на защитените зони в Кочериново на специална среща. Бяха анализирани природните, културни и човешки ресурси на околната среда на защитената зона. Целите на срещата бяха да се създаде дългосрочна визия за развитието на защитената зона по натура 2000. Водещ на срещата беше Нели Георгиева, а ръководител на проекта – Веселин Дробенов от София. Присъстваха двама представители на Областна администрация – Кюстендил, старши експертът по регионално развитие Христина Шопова и Стефан Георгиев, директорите на ПП „Рила”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Представителите на НЧ „Пробуда” – Кочериново Гергана Бицова, Мариян Кирилов, Радка Налбантова, СОУ „Хр. Ботев”, Нешева-ОДЗ „Ален мак” – директор, и учители, също от Кочериново, Ивайло Велков и Златка Янева – община Кочериново, ОД „Земеделие”, инспектори от община Рила, земеделски производители и управители на фирми Стоян Манчев, Кирил Кирилов, братята Антон и Радослав Балабанови от с. Стоб, кметът на с. Стоб Саврев и Спас Коюмджийски. Като предимства от Нели Георгиева бяха изтъкнати уникалните особености на района, като Стобските пирамиди, симбиозата между хората и щъркелите. Тя каза още в Кочериново се отбелязва най-голяма концентрация на щъркели на глава от населението в България. Тук не са наблюдавани ураганни ветрове и др. природни катаклизми. Има праисторически селища отпреди бронзовата епоха в с. Мурсалево. Тракийски могили от втори век пр.н.е., храм на бог Сабазий – с. Пороминово, римски път от река Струма до с. Стоб, гр. Стоби на река Рилска, черквата в с. Бараково – „Св. Богородица”, черквата „Рождество на св. Богородица” в гр. Кочериново, такава има и в с. Стоб и „Св. Николай” в с. Пороминово. Особеностите на този регион бяха най-добре изяснени от Гергана Бицова. Очертаха се и заплахите, като се дадоха и препоръки да се изгради пречиствателна станция (ПСОВ). Наличието на голям туристически поток също е заплаха за натура 2000, и по-точно още магистрали, заводи, ТЕЦ-ове. В региона населението е застаряващо, липсва квалификация и култура на някои от посетителите в природен и исторически план. Беше дадена информация за хората, които ще обработват земеделската земя. В този район човешкият отпечатък върху природата в исторически план е бил пощаден и биоразнообразието е добре запазено. Трябва да се изгради капацитет на природозащитните организации за ефективното участие в управлението на защитените зони. Нека в ранен етап на развитие от заинтересованите страни да се осигури възможност да бъдат разрешени екологическите и икономическите цели. Да бъдат решени още в ранен етап и да се постигне консенсус за ефективното управление на териториите, в която всеки човек да даде своят принос. Затова и в детската градина се започва работа с децата още от малки, за която изложба се бяха погрижили учителките от детската градина в Кочериново. Бяха предвидени награди за участниците в конкурса от съответните учебни заведения за есета и красива рисунка, като наградите ще бъдат компаси, книги и спортни принадлежности.

 

 

Spread the love