Официалната позиция на ВиК-Благоевград: Спираме подаването на минерална вода за питейно-битови нужди, селата ще се захранват от група “Туфча”

Filed under: Благоевград,Гоце Делчев |

Областният управител Бисер Михайлов и заместникът му Асим Адемов спешно се изстреляха на проверка, заявиха: Има напрежение, не знаем защо хората не искат да се включат към пречиствателна станция

21-05-02  asim ademov2

По предписание на Министерството на здравеопазването “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград преустанови подаването на минерална вода за питейно-битови нужди в село Марчево и част от село Огняново, община Гърмен. При проверка, извършена от инспектори на РЗИ-Благоевград преди дни, е установено отклонение в нормите за наличие на арсен във водата на централния водоизточник за село Марчево, което представлява опасност за здравето на потребителите.

272-02-01-2  biser mihailovv11

Държавните здравни инспектори са уведомили ВиК-Благоевград за резултатите, като задължават дружеството да информира местното население, че водата е негодна за пиене и вредна за здравето. Във връзка с предписанията на РЗИ и съгласно изискванията на Наредба №9 на МЗ, МОСВ и МРРБ, произтичащи от Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива за осигуряване на качествена питейна вода, вчера служители на “Водоснадбяване и канализация” ЕООД-Благоевград в присъствието на управителя инж. Росица Димитрова извършиха превключване по мрежата, като преустановиха подаването на минерална вода по питейния водопровод. Така селата Марчево и Огняново ще се захранват с питейна вода от група “Туфча”, включена към Пречиствателна станция за питейни води-Гоце Делчев. От ръководството на дружеството гарантират, че е осигурено необходимото за домакинствата количество вода, като се търси и допълнително водоснабдяване с оглед наближаването на летния сезон. Дружеството припомня, че минералната вода в района се стопанисва от община Гърмен, която определя правилата за ползване от физически и юридически лица. Проблемът с недостига на питейна вода в двете села е от осем години. Село Марчево и един малък район от с. Огняново се захранват с минерална вода за питейно-битови нужди. Огняновската минерална вода не е препоръчителна за пиене заради по-високото съдържание на флуор и сяра. По този повод вчера за Марчево и Огняново спешно тръгна областният управител на Благоевград Бисер Михайлов, придружаван от зам. областиня губернатор Асим Адемов. Двамата проведоха заседание с кмета на община Гърмен Минка Капитанова, представители на РЗИ-Благоевград и ВиК дружеството относно минералната вода в гърменските села.  „Има известно напрежение, нямам обяснение защо хората не искат превключване на водопровода към пречиствателна станция, проблемът е сериозен и трябва отговорен подход към него. Направили сме всичко възможно да се спре ползването на водата с арсен от хората, те са снабдени с пречистена вода”, каза Бисер Михайлов. „Въпросът обаче трябва спешно да бъде решен и не търпи отлагане”, категоричен бе още той.

Снимките:

1 Асим Адемов

2 Бисер Михайлов

 

Spread the love