ГЕРБ дамите от Перник запретнаха ръкави и изчистиха за един ден резерват „Острица“

Filed under: Общество |

126-09-02-V 126-09-02  (1)

Дамите от женската структура на ГЕРБ-Перник и общински съветници се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“. По предложение на РИОСВ -Перник те почистиха района на резерват „Острица“, който е една от най-старите защитени територии на територията на България. Резерватът е обявен за такъв през 1943 г. с цел опазването на уникалния релеф, както и на редките тревни и храстови растителни видове. Разположен е по склоновете на изградения предимно от варовикови скали връх Острица в планината Голо бърдо, разделяща Пернишката и Радомирската котловина. На територията на резервата могат да се видят различни скални образувания, скални свлачища и каменни сипеи. Южните склонове на резервата са почти изцяло покрити със скали, но в останалите му части е добре развита флората.

Резерватът „Острица“ е типично ботанически резерват. Тук се срещат тревни видове, характерни за три континента — Европа, Азия и Африка. В защитените територии са открити и описани над 362 вида и подвида растения. Единствено тук растат българското карамфилче, урумово лале, цоликоферов лопен, трилистна жълтуга, сребролистен равнец, гръцко плюскавиче, царско пропадниче, сръбско звънче, перуника, кримско омразниче и червено вълче лико.

 

Spread the love