Ако някой знае да прави добро и го не прави – грях нему, не се оставяй да те победи злото, но ти го победи с добро

Filed under: Глас Свише |

Както си направил, така ще се направи и на тебе. Постъпките ти ще се върнат на главата ти. Авдия 1:15

130-15-01

 1. Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят. – Пр.6:27
 2. В многото говорене грехът е неизбежен. – Пр.10:19
 3. Дойде ли гордостта, дохожда и срамът. – Пр.11:2
 4. Който пази устата си, опазва душата си. – Пр.13:3
 5. Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. – Пр.13:20
 6. По-добре малко с правда, нежели големи доходи с неправда. – Пр.16:8
 7. Богатството притуря много приятели. – Пр.19:4
 8. Къща и богатство се наследяват от бащата, но благоразумната жена е от Господа. Пр.19:14
 9. По-добре да живее някой в ъгъла на покрива, нежели в широка къща със свадлива жена. Пр.21:9
 10. Благоразумният предвижда злото и го избягва. Пр. 22:3
 11. Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие. Пр. 22:8
 12. Не се радвай, когато падне неприятелят ти. Пр.24:17
 13. Мек език кости троши. Пр.25:15
 14. Доверие към неверен човек е като счупен зъб и изкълчена нога. Пр.25:19
 15. Не отговаряй на безумния според безумието му. Пр.26:4
 16. Който ров копае другиму, сам пада в него. Пр.26;27
 17. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат. Пр.27:10
 18. По-добре да изобличиш, отколкото да ласкаеш. Пр.28:23
 19. Когато се умножат благата, умножават се и ония, които не ядат. Екл.5:11

Copy of 130-15-01

 1. Гол си се родил, гол ще си отидеш. Екл.5:15
 2. Всичкият труд на човека е за устата му. Екл.6:7
 3. Не ставай прекалено праведен. Екл.7:16
 4. Няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Екл.7:20
 5. Живо куче струва повече от мъртъв лъв. Екл.9:4
 6. Човек не знае времето си, както рибките мрежата, в която ще се уловят. Екл.9:12
 7. Думите на мъдрите, тихо изговорени, се слушат повече от виковете на онзи, който властва между безумните. Екл.9:17
 8. Който сее вятър – жъне бури. Осия 8:7
 9. Както си направил, така ще се направи и на тебе. Постъпките ти ще се върнат на главата ти. Авдия 1:15
 10. Никой не може да слугува на двама господари. Мат.6:24
 11. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Мат. 7:2
 12. Извади първо гредата от своето око, за да видиш и извадиш съчицата от окото на брата си. Мат. 7:5
 13. Не давай свято нещо на кучетата и бисери на свинете. Мат.7:6
 14. Прави това, което искаш на теб да правят. Мат. 7:12
 15. Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Мат. 10:26
 16. Това, което влиза в устата, не осквернява човека, а това, което излиза от устата. Мат. 15:11
 17. Слепец слепеца ако води – и двамата ще паднат в ямата. Мат. 15:14
 18. Който вади нож, от нож умира. Мат. 25:25
 19. Мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи. Марко 10:31
 20. Не само с хляб ще живее човек. Лука 4:4
 21. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Лука 11:9
 22. Комуто много е дадено, много и ще се изисква от него. Лк.12:48
 23. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Лука 16:10
 24. Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Яков 1:19
 25. Ако някой знае да прави добро и го не прави – грях нему. Яков 4:17
 26. От каквото е победен някой, на това роб става. 2 Петрово 2:19
 27. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Рмл. 12:18
 28. Не се оставяй да те победи злото, но ти го победи с добро. Рмл.12:21
 29. Който не работи – да не яде. 2 Солунци 3:10
 30. Сребролюбието е корен на всякакви злини. 1 Тимотей 6:10
 31. Отбягвай глупавите разисквания, препирни и карания. Тит 3:9
Spread the love