Гоце Делчев взима 18 995 867,83 лв. по ОП „Региони в растеж”,  кметът Владимир Москов: Парите отиват за инфраструктура, спорт и култура

Filed under: Гоце Делчев |

141-03-02.jpeg

18 995 867,83 лв. е на път да получи община Гоце Делчев, след като кметът Владимир Москов подписа споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” за делегиране на оценка и избор на проекти по новата програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. Община Гоце Делчев е сред 39-те най-големи и средно големи български градове, които за първи път ще прилагат новия подход при финансиране на проекти. В 39-те града влизат всички 28 областни центъра и 11 града, сред които и гр. Г. Делчев, които са класифицирани като агломерационни ареали, имащи важно значение. Общият ресурс, който се разпределя по новата ОПРР, е в размер на 1,44 млрд. лева, като за столицата са предвидени най-много средства – 238 млн. лв., следват девет най-големи областни центрове със средства между 38 и 84 млн. лв. Следващата група общини ще имат възможност да усвоят между 15 и 28 млн. лв., като за Гоце Делчев са предвидени 18 995 867,83 лева. Тези средства ще могат да се влагат в проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, насочени към енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на градската среда и на зоните с потенциал за икономическо развитие, обновяване на образователна, социална, културна и спортна инфраструктура, развитие на системата на градския транспорт. Изискването е проектите да са на територията на гр. Гоце Делчев, както и да са включени в Интегрирания план.

 

Снимката

Кметът на Гоце Делчев Влдимир Москов също подписа споразумението.

Spread the love