ЮЗУ преподаватели изследват Пирин, изкатериха първенеца Вихрен

Filed under: Благоевград |

144-07-80 pirin1

Група преподаватели, докторанти и студенти от катедра „География, екология и опазване на околната среда“ на ЮЗУ осъществиха теренни геоморфоложки, биогеографски и екологични изследвания в НП „Пирин“ – района на връх Вихрен и Бъндеришкия циркус. Дейността им включваше и изкачване на най-високия връх на планината – Вихрен, осъществено през трудния терен на циркуса Големия казан от североизток. На върха от октомври 2014 г. с финансовата подкрепа на университета по проект SRP B3/14 е изграден метеорологичен пункт с термо-хигро датчик, който измерва температура и влажност на въздуха на всеки 30 минути и има възможност за запаметяване на 48 000 отчитания. По време на настоящата теренна кампания успешно бяха снети първите климатични данни от върха. Така ЮЗУ и авторският колектив притежават уникална научна информация. Осъществените наблюдения представляват пореден етап от една вече утвърдила се инициатива за комплексни изследвания на глациалните форми на Балканския полуостров, свързана с анализ на местните микроклиматични условия и техните промени. Настоящото изследване е осъществено по проект SRP A10/15, с ръководител доц. д-р Красимир Стоянов.

Снимка: Групата от ЮЗУ изкачи най-високия връх на планината – Вихрен.

 

Spread the love