ЮЗДП инвестира 12,8 млн. лв. за нови горски пътища и ремонти, зам.-министър Костов направи първа копка на път край Сандански

148-08-01--

„Югозападното държавно горско предприятие ще инвестира 12 823 000 лв. в проектирането и изграждането на 4 нови горски пътища през 2015 г. Други 145 130 лв. са предвидени за транспортно-техническа инфраструктура.“ Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов при извършването на първа копка на нов стабилизиран горски път по трасето „Дуков паметник– Хамбарето” в землището на село Бождово в района на Държавно горско стопанство-Сандански. Горският път ще е с дължина 4 км и за него са предвидени 1 126 560 лв. от фонд „Инвестиции в горите”. До дни ще стартира изграждането и на втория от четирите нови горски пътища на територията на ЮЗДП – автомобилен път „Гостунски чарк” на територията на „ДГС Места” с дължина 6,2 км. Предстои да бъде построен горски автомобилен път в ДГС „Рилски манастир” с дължина 5,4 км и на територията на ДГС „Кресна” с дължина на трасето – 6,6 км. „Държавните горски предприятия извършват отчисления в специален фонд „Инвестиции в горите”, чиято цел е да спомага за поддържането на пътнотранспортната горска инфраструктура и изграждане на технико-укрепителни съоръжения“, посочи заместник-министър Костов.

Spread the love