Павел откри как да превъзмогне проблемите: Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени; в недоумение сме, но не отчаяни; гонени сме, но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени

Filed under: Глас Свише |

За да бъдеш този, който Бог иска да станеш, трябва да се издигнеш над дребнавите хора, никога не позволявай да те съборят, протегни се високо, докато достигнеш Този, който те обича

 „Ако останеш на едно място, никога няма да стигнеш там, за където си тръгнал“

„И Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше“ (Битие 39:2)

168-15-01-1

Историята на Йосиф е страхотна. Неговото издигане до второто по влияние място в управлението на най-влиятелната нация по онова време е феноменална история на успеха. Със сигурност не става въпрос за късмет или щастливо стечение на обстоятелствата, нито за попадането на правилното място в правилното време. Всъщност често изглежда като че ли Йосиф беше на неправилното място в неправилното време, но навсякъде Бог беше с него. Това прави нещата съвсем различни.

За да стигне дотам, той трябваше да превъзмогне значителни нещастия и лошо отношение – разбити мечти, семейни проблеми, съперничество и ревност от страна на братята му, които прерастваха в насилие, жестоко отношение, лъжливи обвинения, затвор. Освен това той беше чужденец, далеч от дома, с религия, неприета от местното население. Кой би допуснал, че накрая той ще стане дясната ръка на фараона и управител на Египет? За да бъдеш този, който искаш да си и който Бог иска да станеш, трябва да се издигнеш над дребнавите хора и маловажните неща.

168-15-01-2 joseph

Йосиф постигна успех, надминаващ и най-големите му мечти, защото Бог беше с него и той беше готов да се издигне над всичко, което би му попречило да постигне пълния си потенциал. Никога не позволявай на това или тези да те съборят и да те държат долу – протегни се по-високо, докосни се до нещо по-велико. Протегни се, докато достигнеш Този, който обича, привдига и Го е грижа. Това е начинът да се издигнеш над проблемите. Павел откри как да го прави: „Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени“ (2 Коринтяни 4:8, 9). Ако останеш на едно място, никога няма да стигнеш там, за където си тръгнал.

168-15-01_Pault

В каква посока искаш да върви животът ти? Кой искаш да бъдеш? Има хора, които остават хванати в капана на стара болка, преживяват отново и отново ситуациите, в които са ги наранили, и дават извинения за липсата на напредък. Други обвиняват околните за нещата, които не са направили и за това, което не са станали. Има някои, които са изградили лоша репутация, която все още ограничава възможностите им, но не искат да свършат тежката работа по изграждане на нова, по-добра репутация на благонадеждност. Със сигурност ще ти се случват нежелани, дори нечестни неща, но успехът идва, когато се издигнеш над всичко това, за да бъдеш повече, отколкото си бил преди. „Никога не е късно да бъдеш този, който е можело да бъдеш“ (Марк Бътерсън и Ричард Фот, „Пътешествие около слънцето“). Библията казва: „Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мен, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас… Благодат, милост, мир ще бъдат с нас от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Сина на Отца, в истина и любов“ (Филипяни 4:9, 2 Йоан 3). Молитвата ми за теб днес е: издигни се над препятствията.

За вярващия човек всичко е възможно. Тези от нас, на които е нужно мъжество за предстоящата борба, трябва по-дълбоко да се утвърждават във вярата. Тя е източник на мъжество, който я укрепява на свой ред.

Снимките

  1. Със сигурност ще ти се случват нежелани, дори нечестни неща, но успехът идва, когато се издигнеш над всичко това, за да бъдеш повече, отколкото си бил преди.
  2. Йосиф постигна успех, надминаващ и най-големите му мечти, защото Бог беше с него.
  3. Апостол Павел
Spread the love