Бизнесменът Сашо Зашев държи под ключ палата си в Кюстендил, не припарва в града, хората: Не си знае парите, при кметуването на Людмил Стоянов живееше като цар, поднасяха му на тепсия поръчки за поддържане на пътищата

Filed under: Бобов дол,Дупница,Кюстендил |

Каквото пипне – ръцете си оставя, направи калпава канализация за 401 499,60 лв. в кв. „Върташево”, прибра 600 000 евро за олющен амфитеатър в Бобов дол, недоволстват хората

179-01-01-Sa6o Za6ev copy

Палатът на строителния предприемач Александър Зашев, чиято фирма изгради безобразно амфитеатър в Бобов дол за 600 000 евро, стои необитаем и под ключ в Кюстендил. Луксозната къща на строителния предприемач се охранява. „Палатът се намира по пътя за Хисарлъка, на ул. „Хижата“, дори като съм минавала да се разхождам, забелязах, че има и охрана. Огромни тараби закриват гледката към имота му. Знам, че Зашев има син, но не съм го виждала. Той явно видя, че в Кюстендил няма как да изкара пари и излезе в други общини. Знам, че е много богат, не си знае парите“, заяви кюстендилка, запозната с делата му.

179-01-01 людмил стоянов-

Собственикът на строителната фирма „Александър МТВ” поне от осем години не е печелил обществени поръчки на територията на общината, не е участвал и в търгове за започване на дейност на строителен обект, коментираха негови колеги.

162-03-01 -kiril-stanchev

Сашо Зашев си живееше много добре по времето на кмета Людмил Стоянов (НДСВ), спомнят си кюстендилци. Тогава на Зашев беше възложена канализацията на кв. „Върташево“, строена с пари по проект чрез Предприятието на управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) чрез МОСВ.

179-01-01 амфитеатър copy

Първата копка бе през 2006 г. Сашо Зашев предяви съдебни претенции за държавните пари, отправяйки иск към община Кюстендил за неизплатена държавна поръчка за забава върху сумата от 401 499,60 лв., представляваща неизплатено възнаграждение по договор№263/03.05.2005 г., сключен между страните, с възложител община Кюстендил и изпълнител „Александър МТВ” ЕООД, гр. Кюстендил, с предмет СМР – реконструкция на обект „Канализация за битово-фекални води в кв. 9, кв. 11 и кв. 27 на кв. „Върташево”, гр. Кюстендил. Делото той спечели на първа инстанция, осъждайки общината да му плати дори и лихвите от 2009 г. Канализацията обаче така бе направена, че „Александър МТВ” си остави ръцете, а на ул. „Никола Атанасов“ в кв. „Върташево” къщите, които се намират под нивото на канализацията, се наводняват, недоволстват живеещите там. Фирмата дори не си направи труда да асфалтира, негодуват хората.

Digimax A50 / KENOX Q2 Digimax A50 / KENOX Q2 Digimax A50 / KENOX Q2

Последно преди четири години кюстендилският бизнесмен Александър Зашев спечели конкурс в община Бобов дол за изграждане на амфитеатър в градския парк. Поръчката възлезе на 600 000 евро от Европейски съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество между Бобов дол и сръбската община Палилула. В конкурса взеха участие шест фирми. Жители на миньорския град изпратиха снимки, които доказват, че проектът за 600 000 евро е опошлен напълно с некачествено изпълнение. Жителите на града настояват Александър Зашев да върне работниците на строителната площадка, за да се отстранят всички нередности, доколкото е възможно, тъй като вложените материали са с най-долно качество и не отговарят на платената сума. Междувременно стана ясно, че от кметския екип на Кирил Станчев са заложили пари в капиталови разходи на общината, за да оправят развалините по новия амфитеатър. „Въпросът е защо кметът Кирил Станчев не застави виновника, а именно фирмата на Александър Зашев „Александър МТВ”, да преработи обекта и защо трябва да се харчат парите на хората от Бобов дол, вместо с тях да се направят други инвестиции”, звъняха в редакцията десетки жители на града.

За кратко през 2009 година бизнесменът бе президент на ФК „Велбъжд“. Тогава футболният клуб отново да се преименува на ФК „Велбъжд“ (Кюстендил) от ОФК „Велбъжд“ (Кюстендил).

Единственото, което се знае за Сашо Зашев, е, че е член на Строителната камара в Кюстендил, това е видно и от направената регистрация на официалния сайт. Но това е негово задължение по закон, тъй като е в строителния бизнес. По време на жълтото управление 2003-2007 година на фирмата му се даваха поръчки за поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа в периода.

Последно Консорциум „Руен – Александър МТВ“, с водещ партньор „Руен Холдинг” сключи договор с община Садово за извършването на строително-монтажни работи по технически проект за рехабилитация на съществуваща транспортна връзка – общински път 58307 между Ахматово, с. Богданица, с. Конуш. Информацията на Агенцията по обществени поръчки сочи, че контрактът е на стойност 661 хил. лв. без ДДС, или 793 хил. лв. с ДДС. Припомняме, че в началото на годината „Руен Холдинг” сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реконструкция на магистрален водопровод от ПСПВ „Самораново“ до гр. Бобов дол“. Стойността на контракта е 14.8 млн. лв. без ДДС, или 17.8 млн. лв. с ДДС.

Снимките:

1 Сашо Зашев

2 Людмил Стоянов

3  Кирил Станчев

4 Амфитетърът в Бобов дол с олющената сцена, за която кметът Кирил Станчав извадил допълнително пари от бюджета

5 Къщата на Сашо Зашев в Кюстендил

6 и 7 Къщата е пазена от пазач

 

Spread the love